Сигнализиране

Министерски съвет

гр. София, бул. "Дондуков" №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Той е съставен от министър-председател, министри, заместник министър-председатели и членове - ресорни министри.

Основни отговорности и приоритети:
- Ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на Република България на основата на приета от него програма за управление на страната.
- Ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.
- Определя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика, държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването, образованието, културата и опазването на околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие на администрацията, както и държавната политика в други сфери или направления на обществения живот, имащи значение за цялостното развитие на страната.
- Ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Време за обработка на сигнал в институцията:

05.06.2020

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
30.03.2020

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
12.11.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
17.09.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
02.09.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
13.06.2019
Вашият е-мейл беше регистриран в Приемна на МС.
07.06.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
06.06.2019
Вашият е-мейл беше регистриран в Приемна на МС.
11.01.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
10.01.2019
Уважаем екип на електронна платформа“HelpBook.info”,
Изпращам, като прикачен файл отговор от доц. д-р Янко Иванов заместник-министър на земеделието, храните и горите на Ваш сигнал с код: SN:501968QP-NC, постъпил в Министерството на земеделието, храните и горите от отдел „Приемна“ в администрация на Министерския съвет.
Отговорът е предоставен и на подателя на сигнала.
 
С уважение,
д-р Димитър Беровски
главен експерт
отдел "Здравеопазване на животните и здраве на растенията"
дирекция "Политики по агрохранителната верига"
Министерство на земеделието и храните
бул. “Христо Ботев” №55
гр. София,1040
тел: +359 2 985 11 401
факс: +359 2 981 67 32
e-mail: DBerovski@mzh.government.bg
Logo
 

първа << 1 2 3 >> последна
11 - 20 от 26