Сигнализиране

Министерски съвет

гр. София, бул. "Дондуков" №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Той е съставен от министър-председател, министри, заместник министър-председатели и членове - ресорни министри.

Основни отговорности и приоритети:
- Ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на Република България на основата на приета от него програма за управление на страната.
- Ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.
- Определя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика, държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването, образованието, културата и опазването на околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие на администрацията, както и държавната политика в други сфери или направления на обществения живот, имащи значение за цялостното развитие на страната.
- Ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Време за обработка на сигнал в институцията:

21.04.2021

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
19.06.2020

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
05.06.2020

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
30.03.2020

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
12.11.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
17.09.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
02.09.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
13.06.2019
Вашият е-мейл беше регистриран в Приемна на МС.
07.06.2019

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
06.06.2019
Вашият е-мейл беше регистриран в Приемна на МС.
първа << 1 2 3 >> последна
11 - 20 от 28