Сигнал № 0003407 / 21.11.2022
Статус: получил отговор

Селски събор или центъра на София

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми г-н министър Шишков,
с цел избягването на по-следващи прверки като
назначената от г-н Г.Даракчиев Ви уверяваме че
снимките са автентични.Тъй-като този вид местно
градоустройство е от дълги години и предвид богатият Ви опит би следвало да сте наясно,че
правото ни да стигаме безпрепиятствено до
собствените си домове е безцеремонно отнето!
Настояваме за незабавно отстраняване незаконни
те съоръжения колкото и нужни да са на нарушите
лите,както и налагане на санкции както повелява
закона.Ако решите да изпълните конституционните
си задължения ще сте единственият приложил за
кона на територията Женски пазар от дълги години

С уважение Граждани за облагородяване и модер
низация на женски пазар.ЕИК207010287
Б. Владков- чл. на управителния съвет
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:847576GY-NC
Насочен към: Министерски съвет
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
22.11.2022
Министерски съвет
[Archimed] Priemna Ministerski Savet

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
29.11.2022
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа,
 
приложено, изпращам информация, относно Вашият сигнал.
 
Хубав ден!Михаела Ангелова

Връзки с обществеността
+359 2 91 59 165,
e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg
web: www.dnsk.bg
Дирекция за национален строителен контрол

София 1606, бул. Христо Ботев № 47


Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
Коментари
Няма коментари