Сигнализиране

Министерски съвет

гр. София, бул. "Дондуков" №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерският съвет е основен орган на изпълнителната власт в Република България. Той е съставен от министър-председател, министри, заместник министър-председатели и членове - ресорни министри.

Основни отговорности и приоритети:
- Ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на Република България на основата на приета от него програма за управление на страната.
- Ръководи изпълнението на държавния бюджет и организира стопанисването на държавното имущество, осигурява обществения ред и националната сигурност и осъществява общото ръководство на държавната администрация, отбраната и въоръжените сили.
- Определя с приети от него стратегии и програми държавната структурна и инвестиционна политика, държавната политика: в областта на международното сътрудничество; за ограничаване на престъпността и противодействие на корупцията; в областта на здравеопазването, образованието, културата и опазването на околната среда; за намаляване на безработицата и насърчаване на заетостта; за развитие на администрацията, както и държавната политика в други сфери или направления на обществения живот, имащи значение за цялостното развитие на страната.
- Ръководи и осъществя политиката на Република България към Европейския съюз (ЕС) и Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО).

Време за обработка на сигнал в институцията:

06.04.2023

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
30.01.2023

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
22.11.2022

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
12.07.2022
В отговор на сигнал с код: SN: 673151YR-NC, подаден от г-н ... за непризнаване от съдиите по вписвания на издадени по електронен път скици и данъчни оценки, приложено Ви изпращам отговор на Агенция по вписванията. Лек ден! С уважение, Диана Митева, Главен специалист, отдел „ЧРДП", дирекция „ПОЧРД" Агенция по вписванията 1111 гр. София, ул. Елисавета Багряна № 20 тел: +359 2 9486 189; факс: +359 2 9486 166; e-mail: d.miteva@registryagency.bg Description: logo
07.06.2022
Priemna Ministerski Savet ========================================================= ДОКУМЕНТ
02.06.2022

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
05.04.2022

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
01.09.2021
Priemna Ministerski Savet ========================================================= ДОКУМЕНТ
21.07.2021

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
първа << 1 2 3 >> последна
1 - 10 от 28