Сигнал № 0002654 / 24.11.2021
Статус: изпратен

До Министерството н финансите

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте,
Пенсионната система боксува и според мен е несправедлива.
Аз съм пенсионер от 2014 година от т.нар. "категорийни" пенсионери и вече повече от 7 години НЕ получавам полагащата ми се пенсия, заради т.нар. "таван " на пенсиите. Всеки месец от моето полагащо се възнаграждение се отнемат по 300 лв., които се плащат на други пенсионери или социлни помощи на хора, които не са регистрирали никаква трудова активност през годините. Още през 2014 г. министърът на финнсите Дянков повдигна идеята за премахване на "тавана" на пенсиите, но вече повече от 7 години 24 000 души са подложени на тази рестрикция. Искам да обърна внимание, че за да се приеме решение за въвеждане на категории на труд със сигурност работещите при вредни за здравето условия, трудещите се при вредни за здравето условия са оценени, че губят здравето си при извършване на дейности в полза на държавата по-интензивно от останалите.
1. Затова, МОЛЯ да се разгледа ПРЕМАХВНЕТО на "Тавана" на пенсиите.
2. Създаването на ВТОРИ стълб на пенсионната система "наля" над 15 милиарда лв. в частни пенсионни фондове, които така и не искат да изплащат "Втора" пенсия. През последните 7 години частните пенсиони фондове успяха да променят правилата за изплащане на "Втора" пенсия няколко пъти, което само ги облагодетелства. НЕ намирам за смислено държавата да издържа частните пенсионни фондове. НЕ мисля, че е нормално държавата да плаща пенсии на хората, които са достигнли до това право в резултат на трудова дейност, а частните фондове да са "запазени" от плащания. Това е неразумно според мен, след като точно държавата е привеждала на частните фондове средства, с които да се изплаща такава. Считам, че ще се погледне сериозно на темета и ще се предприемат необходимите законодателни промени за преодоляване на тази НЕСПРАВЕДЛИВОСТ!
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:862515GN-NC
Насочен към: Министерски съвет
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари