Сигнал № 0002169 / 19.04.2021
Статус: получил отговор

Зов за помощ.

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В гр.Бухово община Кремиковци се прекарва незаконно канализация . От улица Стефан Витков по ул.Болнична. .Целият асвалт е разкопан . В Бухово няма изградена канализационна мрежа но се копае със съдействието на кмета на Бухово и съдествието на райония кмет . Моля да бъде назначена проверка кой даде това разрешение цяла улица да бъде разкопана. Имама ли удобрените проекти и разрешителни за изграждането на такава ? Моля проверката да бъде извършена без участието на районната администрация тъй като те прикриват разкопаването на тези две улици. Извършителите на това деяние твърдят че кметът на Бухово и районият кмет са дали устно разрешение. Моля да вземете необходимите мерки да не се изливат още фекалии в канала . Ако не бъдат предприети мерки и виновните да бъдат наказани ще бъдем принудени да се обърнем и към медиите за да бъде прекратено това безобразие.

Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:275240IH-NC
Насочен към: Министерски съвет
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
21.04.2021
Министерски съвет
[Archimed] Priemna Ministerski Savet

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
21.07.2021
Министерски съвет
[Archimed] Priemna Ministerski Savet

Priemna Ministerski Savet


=========================================================


ДОКУМЕНТ
01.09.2021
Министерски съвет
[Archimed] Priemna Ministerski Savet
Priemna Ministerski Savet ========================================================= ДОКУМЕНТ
Коментари
Няма коментари