Сигнализиране

Комисия за защита на потребителите

ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 11
28.03.2019 Повторен сигнал за нередност в бензиностанция "Кристал" изпратен
07.03.2019 Рекет? получил отговор
17.02.2019 Коректно ли е? получил отговор
31.01.2019 Редно ли е? получил отговор
17.11.2018 Неиздаване на касови бележки изпратен
14.11.2018 Некоректно отношение получил отговор
20.09.2018 некоректно отношение изпратен
07.05.2018 Не коректен сайт за продажба на лекарство ПРОСТЕКТ изпратен
10.04.2018 Некоректно отношение изпратен
09.04.2018 БДЖ изпратен
26.03.2019
Изх. № Ц-03-2043/26.03.2019 г.
 
ДО
ЕКИПA НА HelpBook.info
e-mal: signal@helpbook.info
Код на сигнала SN:632829RL-NC
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
 
По повод постъпилия чрез онлайн платформа HelpBook.info в Комисията за защита на потребителите /КЗП/ сигнал, заведен с вх. №Ц-03-2043/07.03.2019г., Ви информираме за следното:
С отделно писмо е изготвен и изпратен подробен отговор до подателя на сигнала на посочения от същия и-мейл адрес.
Във връзка с публикуването на отговора в HelpBook.info би следвало да се обърнете и изискате същия от подателя на сигнала.
 
С уважение,
ИЛИАНА ЦОЛОВА
Директор на дирекция ПДАОЧР, КЗП

11.03.2019
Уважаеми дами и господа,
 
Приложено изпращаме Ви отговор във връзка с постъпилия сигнал с Ваш код SN:251399MT-NC.
 
 
 

25.01.2019
В отговор на постъпилото по електронен път писмо във връзка с потребителска жалба, Ви уведомяваме, че до потребителя е изготвен отговор с писмо наш изх. №Ц-03-9145/27.12.2018 г. Приложение: Съгласно текста.
1 - 6 от 6