Сигнализиране

Комисия за защита на потребителите

ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

26.03.2019
Изх. № Ц-03-2043/26.03.2019 г.
 
ДО
ЕКИПA НА HelpBook.info
e-mal: signal@helpbook.info
Код на сигнала SN:632829RL-NC
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
 
По повод постъпилия чрез онлайн платформа HelpBook.info в Комисията за защита на потребителите /КЗП/ сигнал, заведен с вх. №Ц-03-2043/07.03.2019г., Ви информираме за следното:
С отделно писмо е изготвен и изпратен подробен отговор до подателя на сигнала на посочения от същия и-мейл адрес.
Във връзка с публикуването на отговора в HelpBook.info би следвало да се обърнете и изискате същия от подателя на сигнала.
 
С уважение,
ИЛИАНА ЦОЛОВА
Директор на дирекция ПДАОЧР, КЗП

11.03.2019
Уважаеми дами и господа,
 
Приложено изпращаме Ви отговор във връзка с постъпилия сигнал с Ваш код SN:251399MT-NC.
 
 
 

25.01.2019
В отговор на постъпилото по електронен път писмо във връзка с потребителска жалба, Ви уведомяваме, че до потребителя е изготвен отговор с писмо наш изх. №Ц-03-9145/27.12.2018 г. Приложение: Съгласно текста.
1 - 7 от 7