Сигнал № 0000765 / 07.03.2019
Статус: получил отговор

Рекет?

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Искам да подам сигнал за нередност, с която се сблъсках в бензиностанция "Кристал" на бул. Ломско шосе №207. На 4-ти март в 20.15 ч. заредихме пропан бутан и бензин на обща стойност 20,58 лв. Наложи ми се да ползвам тоалетната, за което платих сумата от 1 лв. Редно ли е да заплащам след като съм клиент на въпросния търговски обект? И ако да- то 1 лв. за тоалетна нормална цена ли ви се струва? Прикачвам касовите бележки и моля за проверка.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:632829RL-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
11.03.2019
Комисия за защита на потребителите
Постъпил чрез екипа на HelpBook.info в КЗП сигнал с вх. №Ц-03-1124/04.02.2019 г.
Уважаеми дами и господа,
 
Приложено изпращаме Ви отговор във връзка с постъпилия сигнал с Ваш код SN:251399MT-NC.
 
 
 

13.03.2019
Aris
Още чакам обещания отговор по поставения проблем!
Здравейте, все още не съм получила обещания от Вас отговор във връзка с проблема, който изложих, а именно рекет ли е таксуването на посещение на тоалетна на обществено място, при положение, че съм клиент.

Моля за обратна връзка!
26.03.2019
Комисия за защита на потребителите
Сигнал SN:632829RL-NC, постъпил в КЗП чрез онлайн платформата HelpBook.info, заведен с вх. №Ц-03-2043/07.03.2019г.
Изх. № Ц-03-2043/26.03.2019 г.
 
ДО
ЕКИПA НА HelpBook.info
e-mal: signal@helpbook.info
Код на сигнала SN:632829RL-NC
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,
 
По повод постъпилия чрез онлайн платформа HelpBook.info в Комисията за защита на потребителите /КЗП/ сигнал, заведен с вх. №Ц-03-2043/07.03.2019г., Ви информираме за следното:
С отделно писмо е изготвен и изпратен подробен отговор до подателя на сигнала на посочения от същия и-мейл адрес.
Във връзка с публикуването на отговора в HelpBook.info би следвало да се обърнете и изискате същия от подателя на сигнала.
 
С уважение,
ИЛИАНА ЦОЛОВА
Директор на дирекция ПДАОЧР, КЗП

26.03.2019
Aris
Още чакам! А отговор няма!
Продължавам да очаквам обещания отговор от Вас по поставения проблем!

Нито след 11 март, нито сега- 15 дни по-късно, съм получила на пощата така чакания отговор!
Има ли някаква надежда, че това все някога ще се случи?
Крайно съм озадачена...
26.03.2019
Aris
Благодаря!
Вече имам отговор в пощата.
26.03.2019
Комисия за защита на потребителите
SN:632829RL-NC
Коментари
Няма коментари