Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

20.06.2019
Сигнал с код:SN:985543KP-NC е изпратен по компетентност до:
инж. Димитър Петров-директор на дирекция „Управление анализ на трафика“
копие: Агенция „Пътна инфраструктура“

29.05.2019
 
Относно сигнал: SN: 086999LF-NC
 
Уведамяваме Ви, че оградата е премахната.
 
 
Столичен инспекторат

15.04.2019
Сигнал с код: SN:881524QN-NC е изпратен по компетентност до:
Комисар Тенчо Тенев-началник отдел „Пътна полиция“ СДВР

27.02.2019
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка със сигнал №0000739 ,подаден в платформата относно паркиране на автомобили в близост до 86 ДГ “Деница“ район „Младост“, Ви уведомявам ,че имотът е бил заграден от районната администрация с антипаркинг съоръжения, които недобросъвестни граждани са демонтирали. Проверка в отдел „Устройство на територията и кадастър“ район „Младост“ показва, че теренът не е предназначен за озеленяване. В районната администрация липсват данни за собствеността на имота, но въпреки това Столичен инспекторат ще предприеме действия за ограничаване достъпа на автомобили и предотвратяване замърсяването на пътното платно, респективно атмосферния въздух.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:101633IU-NC е изпратен  по компетентност до
Г-жа Румяна Милова9директор на поделение „Паркиране и мобилност“ЦГМ
 

първа << 1 2 3 4 5 6 7 >> последна
31 - 40 от 103