Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

13.05.2020
Отговор до "Контактен център" СО.
29.04.2020
Отговор до Контактен център СО.
23.04.2020
В Столичен инспекторат е приет сигнал от платвформа Helpbook, подаден от г-н ..... Информирам Ви, че на 23.04.2020г. е извършена проверка на място от ветеринарни специалисти от Столичен инспекторат. В продължение на час е направен оглед на района на бл.617 в ж.к Люлин 6. Описаното в сигнала куче не е установено. Направени са многократни неуспешни опити за свързване с подателя на сигнала. Проведен е разговор със собственици на кучета в района, които потвърдиха, че куче от описаната порода в района не са забелязвали. С уважение: д-р Пърлев
18.03.2020
Писмо по компетентност относно сигнал за : До кога ще паркират ?Неправилно всекидневно паркиране от сутрин до вечер на Вапцаров от лявата страна пред р-т.Кошарите, район Лозенец
11.03.2020
otgovor na signal SN: 646203UK-NC
 
Здравейте!
Във връзка с получен сигнал на 24.02.2020 г. относно непочистен сняг на ул. „Борова гора“ в с. Лозен, район Панчарево , Ви информираме :
Инспектори от района са извършили  проверка на място. Тази част от улицата, посочена в сигнала  е много тясна, на която се намират нечетните номера и в случаите на паркирани автомобили прави невъзможно влизането на сметоизвозваща  и снегопочистваща техника.

11.02.2020
Signal: SN: 699448YH-NC
 
Служители на Столичен инспекторат са извършили проверка на ул. „Ладога“ в район „Красно село“ във връзка със сигнал за технически неизправни съдове. По време на проверката не е установено наличие на технически неизправни съдове за смесени отпадъци на адреса. Наличните два броя съда са технически изправни.
 
С уважение,
 
Столичен инспекторат

30.12.2019
По сигнал за Градинка между бл 28 и бл 29 в кв.Лагера е превърната в паркинг
първа << 1 2 3 4 5 >> последна
11 - 20 от 103