Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 5 >> последна
11 - 20 от 102
25.03.2020 Некачествено метене изпратен
16.01.2020 Липсващи капаци на контейнери получил отговор
13.11.2019 Неточни известителни табла на СКГТ получил отговор
14.10.2019 Боклуци на Околоввръстен път изпратен
19.09.2019 Нагло паркиране на тротоара на оживен столичен булевард получил отговор
04.09.2019 Заведение "шумозамърсите" в жк. Студентски град получил отговор
26.07.2019 Изоставена кола получил отговор
27.06.2019 Разлепени рекламни листовки изпратен
18.06.2019 Подмяна на контейнер за смет изпратен
23.04.2019 Рухнала ограда получил отговор
29.04.2020
Отговор до Контактен център СО.
23.04.2020
В Столичен инспекторат е приет сигнал от платвформа Helpbook, подаден от г-н ..... Информирам Ви, че на 23.04.2020г. е извършена проверка на място от ветеринарни специалисти от Столичен инспекторат. В продължение на час е направен оглед на района на бл.617 в ж.к Люлин 6. Описаното в сигнала куче не е установено. Направени са многократни неуспешни опити за свързване с подателя на сигнала. Проведен е разговор със собственици на кучета в района, които потвърдиха, че куче от описаната порода в района не са забелязвали. С уважение: д-р Пърлев
18.03.2020
Писмо по компетентност относно сигнал за : До кога ще паркират ?Неправилно всекидневно паркиране от сутрин до вечер на Вапцаров от лявата страна пред р-т.Кошарите, район Лозенец
11.03.2020
otgovor na signal SN: 646203UK-NC
 
Здравейте!
Във връзка с получен сигнал на 24.02.2020 г. относно непочистен сняг на ул. „Борова гора“ в с. Лозен, район Панчарево , Ви информираме :
Инспектори от района са извършили  проверка на място. Тази част от улицата, посочена в сигнала  е много тясна, на която се намират нечетните номера и в случаите на паркирани автомобили прави невъзможно влизането на сметоизвозваща  и снегопочистваща техника.

11.02.2020
Signal: SN: 699448YH-NC
 
Служители на Столичен инспекторат са извършили проверка на ул. „Ладога“ в район „Красно село“ във връзка със сигнал за технически неизправни съдове. По време на проверката не е установено наличие на технически неизправни съдове за смесени отпадъци на адреса. Наличните два броя съда са технически изправни.
 
С уважение,
 
Столичен инспекторат

30.12.2019
По сигнал за Градинка между бл 28 и бл 29 в кв.Лагера е превърната в паркинг
28.11.2019
Oтговор на сигнал SN&679201NC-NC
Oтносно : задушлива миризма на изгорели отпадъци“ в район „Надежда“, ул. „Кумановски бой“ № 15, Ви уведомявам следното:
По сигналите за горене на отпадъци в частни имоти се извършва проверка на адреса, след осигурен достъп до тях от собствениците им. В конкретния случай в частния имот на ул. „Кумановски бой“ № 15 са извършени няколко проверки, последната на 22.11.2019г. Установено е, че в пристройката към къщата за отопление се използва котел, работещ на твърдо гориво- дърва и въглища. При проверката от комина излиза бял дим, без остра задушлива миризма. Не е установено горене на отпадъци, както и наличие на такива приготвени за горене. На собствениците на имота е дадено предписание да спазват изискванията на чл. 71, т. 17 от Наредбата за управление на отпадъците и поддържане и опазване на чистотата на територията на Столична община, а именно да не допускат изгаряне на всякакви видове отпадъци с постоянен срок за изпълнение.
 
 

18.11.2019
Отговор до "Контактен център" СО.
първа << 1 2 3 4 5 >> последна
11 - 20 от 101