Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 5 >> последна
11 - 20 от 102
25.03.2020 Некачествено метене изпратен
16.01.2020 Липсващи капаци на контейнери получил отговор
13.11.2019 Неточни известителни табла на СКГТ получил отговор
14.10.2019 Боклуци на Околоввръстен път изпратен
19.09.2019 Нагло паркиране на тротоара на оживен столичен булевард получил отговор
04.09.2019 Заведение "шумозамърсите" в жк. Студентски град получил отговор
26.07.2019 Изоставена кола получил отговор
27.06.2019 Разлепени рекламни листовки изпратен
18.06.2019 Подмяна на контейнер за смет изпратен
23.04.2019 Рухнала ограда получил отговор
27.02.2019
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка със сигнал №0000739 ,подаден в платформата относно паркиране на автомобили в близост до 86 ДГ “Деница“ район „Младост“, Ви уведомявам ,че имотът е бил заграден от районната администрация с антипаркинг съоръжения, които недобросъвестни граждани са демонтирали. Проверка в отдел „Устройство на територията и кадастър“ район „Младост“ показва, че теренът не е предназначен за озеленяване. В районната администрация липсват данни за собствеността на имота, но въпреки това Столичен инспекторат ще предприеме действия за ограничаване достъпа на автомобили и предотвратяване замърсяването на пътното платно, респективно атмосферния въздух.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:101633IU-NC е изпратен  по компетентност до
Г-жа Румяна Милова9директор на поделение „Паркиране и мобилност“ЦГМ
 

27.02.2019
Сигнал с код:SN:649282QS-NC е изпратен по компетентност до:
Г-н Любомир Дреков - кмет на район „Лозенец“

27.02.2019
Сигнал с код:SN:535153PV-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че контейнерите за битови отпадъци  на посочения адрес в сигнала се извозват по график. На ул.“Момина сълза „ №13 е подменен един брой контейнер за битови отпадъци.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:638543ET-NC
 
Инспектора от Столичен инспекторат извършиха проверка на горепосоченото място, при която се установи, че контейнерът за битов отпадък е подменен.  Предприети са действия     от фирмата по извозване на едрогабаритните отпадъци.      

27.02.2019
Сигнал с код:SN:637113­IL-NC
 
По сигналът е извършена проверка от служители на Столичен инспекторат при която се установи, че контейнера на за битови отпадъци 1100л.,находящ се на бул.“Цар Борис ­­III“№247 е подменен.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:692302EV-NC
 
По сигналът е извършена  проверка от служители на Столичен инспекторат. Установено е, че чешмата до голямата детска площадка със слона в парк „Борисова градина е изправна. Поради техническа неизправност на изградената поливна система е имало теч, който своевременно е отстранен.

20.11.2018
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал с ВХ. №ССИ18-ГР94-1482/09.11.2018г., код на сигнала SN:466418EN-NC относно задушлива миризма на изгоряло рано сутрин около 79-то СУ "Индира Ганди", Ви уведомявам следното:По постъпващите в Столичен инспекторат сигнали свързани с качеството на въздуха задължително се извършва незабавна проверка на посоченото в сигнала място, ако има такова. Целта е да се установи има ли факти за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Когато такова бъде установено се уведомява Пожарната служба и съответното РУ при СДВР, а на нарушителите се съставят актове за установяване на административни нарушения. По постъпилият сигнал сме извършили проверка на мястото посочено в него, което е отразено в констативен протокол. Не е установено горене на отпадъци, както и неприятни миризми от горене на отпадъци.При последващ контрол на дати: 17,18 и 19.11.2018г.не се установи задушлива миризма на изгоряло. За по-бързи и своевременни действия гражданите могат да подават сигнали на телефона на Оперативен център на Столичен инспекторат 02/987-55-55 и на телефоните на съответното РУ при СДВР за оказване на съдействие и установяване на самоличността на нарушителя. Съгласувано с: Съгласувал: Н-к РИ „Люлин“: /М.Николов/.......................................дата:20.11.2018г. Изготвил: ст. Инспектор /М.Стоилова...........................................дата:20.11.2018г.
първа << 1 2 3 4 5 6 7 >> последна
31 - 40 от 96