Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

28.06.2024
Писмо с номер Към ССИ24-ГР94-1264-[1]/28.06.2024 10:38:45 относно "Отговор на сигнал: Кошчета за отпадъци пред супермаркет “СБА КОМЕ - Слатина”" е прикачено към този E-mail. Столичен инспекторат - Деловодство E-mail: delovodstvo@inspectorat-so.org
28.06.2024
Писмо с номер Към ССИ24-ГР94-1277-[1]/28.06.2024 10:35:44 относно "Отговор на сигнал за замърсена площ около строеж на ул. „Циклама" № 34" е прикачено към този E-mail. Столичен инспекторат - Деловодство E-mail: delovodstvo@inspectorat-so.org
12.06.2024
Здравейте, от Столичен инспекторат до колкото прочетох в отвор на моя сигнал SN:798458MI-NC ме питат дали да включват медии. Моя отговор е следния. Не искам да има медии, просто от страната на Столичен инспекторат искам да ми съдействат за подмяна на кофи за боклук и поправка на счупени пейки от към магазина. 

11.06.2024
На Вашето внимание. арх. Иван Мечкунов главен експерт Дирекция „Управление на собствеността“ тел: 02/ 94 00 949 моб: 0886 303 885 e-mail: i.mechkunov@mc.government.bg
11.06.2024
Вашето писмо относно "Уважаеми господа, Получавате това електронно писмо, защото към институцията Ви е изпратен сигнал, посредством уеб сайта HelpBook.info. Онлайн платформата HelpBook.info е собственост на Investor Media Group и предоставя възможност и място за публична комуникация между гражданите и институциите в Република България. Целта на платформата е улесняване на процеса на подаване на сигнали от гражданите и осигуряване на прозрачност и публичност на резултатите от работата на институциите. На основание чл. 123, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), очакваме да бъдем информирани, като получим решението Ви по препратения сигнал. Моля, имайте предвид, че ще публикуваме Вашия отговор в HelpBook.info, правейки го публично достъпен за всички интернет потребители. В тази връзка е необходимо да вземете законосъобразните мерки за защита на личните данни на подателя на сигнала, както и защита на други данни, които биха могли да представляват търговска тайна или защитена тайна,доколкото такива данни ще се съдържат в отговора Ви. Когато ни информирате за решението Ви по този сигнал, моля да го изпратите на нашата електронна поща signal@helpbook.info, съпроводено със следния Сигнал код: SN:798458MI-NC.
05.04.2024


Писмо с номер Към ССИ24-ГР94-713-[1]/05.04.2024 14:10:29 относно "Изпращаме по компетентност: Неправилно паркирани автомобили на пътното платно на ул. "Пиротска", район "Възраждане"." е прикачено към този E-mail.

Столичен инспекторат - Деловодство
E-mail: delovodstvo@inspectorat-so.org

27.03.2024
Писмо с номер Към ССИ24-ГР94-511-[1]/27.03.2024 11:30:21 относно "Подмяна на контейнер за битов отпадък на адрес кв. Горна баня, ул. „Дъга"№45" е прикачено към този E-mail. Столичен инспекторат - Деловодство E-mail: delovodstvo@inspectorat-so.org
14.03.2024
Здравейте г-жа ***, Във връзка с постъпил сигнал в Столичен инспекторат с вх. № ССИ24-ГР94-477/06.03.2024г, относно замърсен частен имот намиращ се в кв. "Васил Левски", ул. "Иван Добровски" и ул. "д-р Иван Селимински" в район "Подуяне", Ви уведомяваме следното: Изпратено е писмо до Кмета на район "Подуяне" за предоставяне на информация за собственика на замърсения имот в кв. Васил Левски, ул."Иван Добровски" и ул. "д-р Иван Селимински". След получаване на информация ще бъде съставено предписание на собственика на имота за предприемане на действия по почистването му. Поздрави, старши инспектор, И. Ангелова
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 176