Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

05.04.2024


Писмо с номер Към ССИ24-ГР94-713-[1]/05.04.2024 14:10:29 относно "Изпращаме по компетентност: Неправилно паркирани автомобили на пътното платно на ул. "Пиротска", район "Възраждане"." е прикачено към този E-mail.

Столичен инспекторат - Деловодство
E-mail: delovodstvo@inspectorat-so.org

27.03.2024
Писмо с номер Към ССИ24-ГР94-511-[1]/27.03.2024 11:30:21 относно "Подмяна на контейнер за битов отпадък на адрес кв. Горна баня, ул. „Дъга"№45" е прикачено към този E-mail. Столичен инспекторат - Деловодство E-mail: delovodstvo@inspectorat-so.org
14.03.2024
Здравейте г-жа ***, Във връзка с постъпил сигнал в Столичен инспекторат с вх. № ССИ24-ГР94-477/06.03.2024г, относно замърсен частен имот намиращ се в кв. "Васил Левски", ул. "Иван Добровски" и ул. "д-р Иван Селимински" в район "Подуяне", Ви уведомяваме следното: Изпратено е писмо до Кмета на район "Подуяне" за предоставяне на информация за собственика на замърсения имот в кв. Васил Левски, ул."Иван Добровски" и ул. "д-р Иван Селимински". След получаване на информация ще бъде съставено предписание на собственика на имота за предприемане на действия по почистването му. Поздрави, старши инспектор, И. Ангелова
26.09.2023
По сигнал - Писмо по компетентност относно липса на плътна строителна ограда и неукрепен изкоп на строителен обект, находящ се на ул.“Св. Кирил и Методий“ № 75
19.09.2023
Уведомяваме Ви, че сигнала е изпратен до районна администрация " Люлин" за извършване на проверка на място и последващо процедиране.
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 170