Сигнал № 0005037 / 11.06.2024
Статус: получил отговор

Молба за съдействие

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Уважаеми господа,
В район Слатина, жк. Христо Смирненски на територията на площадката на магазин "СВА" Коме има поставени съдове за боклуци, които са кофички от сирене. Постоянно приливат от боклуци защото са много малки и боклука се разнася по площадката. Много моля за съдействие за подмяна на големи кошчета за боклук от страна на магазина. Също така да включа и в този сигнал следното: Някой от пейките на площадката на магазина са боядисани, но са счупени. Също моля за съдействие да се подменят счупените пейки.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:798458MI-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
11.06.2024
Столичен инспекторат
Регистрация на документ
Вашето писмо относно "Уважаеми господа, Получавате това електронно писмо, защото към институцията Ви е изпратен сигнал, посредством уеб сайта HelpBook.info. Онлайн платформата HelpBook.info е собственост на Investor Media Group и предоставя възможност и място за публична комуникация между гражданите и институциите в Република България. Целта на платформата е улесняване на процеса на подаване на сигнали от гражданите и осигуряване на прозрачност и публичност на резултатите от работата на институциите. На основание чл. 123, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), очакваме да бъдем информирани, като получим решението Ви по препратения сигнал. Моля, имайте предвид, че ще публикуваме Вашия отговор в HelpBook.info, правейки го публично достъпен за всички интернет потребители. В тази връзка е необходимо да вземете законосъобразните мерки за защита на личните данни на подателя на сигнала, както и защита на други данни, които биха могли да представляват търговска тайна или защитена тайна,доколкото такива данни ще се съдържат в отговора Ви. Когато ни информирате за решението Ви по този сигнал, моля да го изпратите на нашата електронна поща signal@helpbook.info, съпроводено със следния Сигнал код: SN:798458MI-NC.
12.06.2024
Столичен инспекторат
Сигнал.
Здравейте, от Столичен инспекторат до колкото прочетох в отвор на моя сигнал SN:798458MI-NC ме питат дали да включват медии. Моя отговор е следния. Не искам да има медии, просто от страната на Столичен инспекторат искам да ми съдействат за подмяна на кофи за боклук и поправка на счупени пейки от към магазина. 

Коментари
Няма коментари