Сигнализиране

Столична община - Район "Младост"

София, „Младост“ 3
ул. „Св. Преображение“ №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Младост"

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 116
24.06.2020 Занемарена детска площадка изпратен
24.06.2020 Баскетболно игрище към Бл.307 изпратен
03.06.2020 Запалени кофи изпратен
22.05.2020 Издигната шахта изпратен
20.05.2020 Бл. 461 - опасност от падане на счупени прозорци изпратен
20.05.2020 Системно пропускане събиране на отпадъците до до СБА-МЛАДОСТ 3 изпратен
15.05.2020 Замърсени площи изпратен
15.05.2020 Кофа за боклук получил отговор
13.05.2020 Дупка на пътното платно получил отговор
04.05.2020 Некачествено метене изпратен
20.05.2020
Счупена пейка 20.05.2020 Г. ПИСМО ДО СО-КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - БАЕВА
14.05.2020
Приложено, предоставям Ви писмо с изх. № РМЛ20-ДИ04-140-(3)/ 14. 05. 20 г. на кмета на СО-район "Младост" за Ваше сведение. С уважение, инж. Ел. Петрова-гл. експерт в отдел "Екология"
14.05.2020
По сигнал - Опасен тунел
13.05.2020
Необезопасена шахта. Моля за проверка на място и становище за последващо процедиране. 13.05.2020 Г. ПИСМО ДО ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЕАД; К/Е СО КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - ЙОТОВ
12.05.2020
Опасни бордюри 12.05.20- ОТГОВОР ДО СО КЦ НА № СОА20-КЦ01-16438/05.05.20- К/ИЕ МИХАЙЛОВА
16.04.2020
Приложено, предоставяме Ви писмо с изх. № към РМЛ20-ДИ04-123-(1)/ 16. 04. 20 г. на кмета на СО-район "Младост" за Ваше сведение. С уважение, инж. Ел. Петрова-гл. експерт в отдел "Екология"
13.04.2020
Множество дупки. Моля за проверка и становище. 13.04.2020. - ОТГОВОР НА СИГНАЛ N СОА20-КЦ01-11571/2.04.2020. - К/Е МИХАЙЛОВА
09.04.2020
Занемарена улица и тревни площи 09.04.2020 Г. ПИСМО ДО СО-КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - БАЕВА
08.04.2020
Зарязана каравана 8.04.2020. - ОТГОВОР НА СИГНАЛ N СОА20-КЦ01-11572/2.04.2020. - К/Е ДОЙЧЕВ
първа << 1 2 3 4 5 >> последна
11 - 20 от 88