Сигнализиране

Столична община - Район "Младост"

София, „Младост“ 3
ул. „Св. Преображение“ №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Младост"

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 60
08.08.2019 Шест бездомни кучета, лаещи по цяла нощ изпратен
30.07.2019 Знак за пешеходна пътека захвърлен встрани от пътя получил отговор
30.07.2019 Шумен строеж в Младост 4 получил отговор
26.07.2019 Премахване на дървета получил отговор
02.07.2019 Още един изоставен автомобил изпратен
01.07.2019 Изоставен автомобил изпратен
12.06.2019 Липса на път получил отговор
11.06.2019 Открита септична яма в София изпратен
10.06.2019 Нужда от подмяна на плочки получил отговор
06.06.2019 Опасно Кръстовище изпратен
19.08.2019
Шумен строеж в Младост 4
01.08.2019
Възложено е възстановяването на пътния знак.
05.07.2019
Опасна детска площадка 05.07.2019Г. - ОТГОВОР НА СИГНАЛ СОА19-КЦ01-30524 ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА - КОНТАКТЕН ЦЕНТЪР - КОПИЕ ПЕТРОВА
25.06.2019
Тополи разнасят пухчета по въздуха
25.06.2019
Разбит квартален път. Моля за проверка и становище. 24.06.2019. - ОТГОВОР НА СИГНАЛ N СОА19-КЦ01-25747/3.06.2019 - К/Е МИХАЙЛОВА
14.06.2019
Наредба за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните система на урбанизираните територии, определя броя на паркоместата към всяка една сграда, според предназначението и разгъната застроена площ. В цитирания в сигнала квартал повечето от сградите са нови и строени от частни инвеститори, като на собствените им терени трябва да са ситуирани паркоместа, съгласно нормативните изисквания.
11.06.2019
Табелата е монтирана, съгласно утвърдения проект за ОД на бул. "Александър Малинов" от ОПП-СДВР и СО и отговаря на изискванията на нормативните изисквания. До сега освен неправомерно паркиране на тротоара през понижения бордюр на кръстовището с ул. "Акад. Б. Томалевски" не е констатирано преминаване на автомобили през него.
04.06.2019
Възлагането на ремонтните работи се извършва по предложение на районните администрации. Сигналът e изпратен до район "Младост" за проверка и становище.
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 47