Сигнализиране

Столична община

гр. София, ул. Московска № 33
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

06.07.2018
Във връзка с получен сигнал, Ви уведомявам, че посочената улица е включена в годишната програма за поддръжка на пътна инфраструктура и очаква да бъде възложена.
06.07.2018
Манастирски Ливади Запад ул. Ралевица 72- предложението з аеднопосочно движение по ул. "Ралевица" е разгледано на заседание на постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението към Столична община. Решението на комисията е, че счита за нецелесъобразно въвеждане на еднопосочно движение поради липса на друга улица, която да работи като двоица.
06.07.2018
След извършване на проверка на посочените от Вас неравности и при констатирано несъответствие с изискванията на наредбата за изграждане върху платното за движение на изкуствени неравности за ограничаване на скоростта на движение ще бъде възложено тяхното премахване.
06.07.2018
В Наредба за организация на движението на територията на Столична община на СОС - чл. 28,ал. 1, са изброени улиците, по които се ограничава движението на пътни превозни средства. В т. 3б, е описано че е ограничено влизането на товарни автомобили и строителни машини с допустима максимална маса над 10 тона по ул. "Павел Красов" между бул. "Цариградско шосе" и ул. "Самоковско шосе". В същият член, ал. 2 е посочено, че забраните не се отнасят за автомобилите със специален режим на движение, специализираните автомобили на дружествата концесионери, както и специализираните автомобили по одобрен списък на кмета, специализираните автомобили на експлоатационните дружества, социален патронаж и автомобилите на охранителните фирми, обслужващи обекти със сигнално охранителни системи, като съгласно ал. 3 изключение от забраните по ал. 1 се допуска само срещу пропуск. На територията на кв. Горубляне няма въведени други забрани за ограничаване на тежкотоварното движение. Промяна може да бъде направена само с решение на СОС за изменение на Наредбата. В момента на територията на квартала се извършва мащабно строителство. При въвеждането на пълна забрана за преминаване на тежкотоварни автомобили в квартала няма да могат да влизат камиони за доставка на строителни материали, бетоновози и бетон помпи.
05.07.2018
Възлагането на ремонтните работи се извършва по предложение на районните администрации. Сигналът e изпратен до район "Красно село" за оглед и преценка за включване в програмата за текущ ремонт.
05.07.2018
Ул. "Димитър Ганев" е включена в годишната програма на район "Изгрев" за текущ ремонт и е възложено извършване на ремонтните дейности.
05.07.2018
Сигналът ще бъде изпратен до фирмата поддържаща уличната мрежа на район "Младост" за предприемане на необходимите действия по възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на настилката.
05.07.2018
Огромна нужда от пешеходна пътека пред входа на 52 ОУ "Цанко Церковски" - на указаното от Вас място не е възможно маркиране на пешеходна пътека съгласно чл.25, ал.3, т.3. На източонто платно на ул. "Ал. Пушкин" е забранен престоя и паркирането съгласно въведената организация на движение. Контрола се осъществява от ОПП-СДВР.
05.07.2018
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация ".Лозенец" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
04.07.2018
Сигналът ще бъде изпратен до фирмата поддържаща уличната мрежа на район "Младост" за предприемане на необходимите действия по възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на настилката и съоръженията.
първа << 15 16 17 18 19 20 >> последна
171 - 180 от 191