Сигнализиране

Столична община

гр. София, ул. Московска № 33
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 152
20.03.2019 Незаконни строежи с протекцията на община Младост и ДНСК изпратен
27.02.2019 Паркинг върху паркинг! получил отговор
18.01.2019 Постоянно замърсяване на въздуха получил отговор
04.01.2019 Безразборно паркиране на автомобили с регистрация СО, дошли в областното районно в кв. Гео Милев, върху нерагламентирана площ, находяща се на двупосочната ул. Манастирска получил отговор
04.01.2019 Разрушен тротоар НС ул. Христо Максимов 73 в кв. Гео Милев получил отговор
04.01.2019 Отворена отводнителна шахта на ул.Христо Максимив 73, кв. Гео Милев получил отговор
04.01.2019 Абсурдът във България или защо младите и образовани хора желаят да напуснат родината си... изпратен
18.12.2018 Немски коледен базар получил отговор
10.12.2018 Опасен мост на ул. Деспот Слав в София получил отговор
04.12.2018 04.12.2018 - Срещу зелен билет получавате висене в задръстване в BUS лента получил отговор
05.07.2018
Огромна нужда от пешеходна пътека пред входа на 52 ОУ "Цанко Церковски" - на указаното от Вас място не е възможно маркиране на пешеходна пътека съгласно чл.25, ал.3, т.3. На източонто платно на ул. "Ал. Пушкин" е забранен престоя и паркирането съгласно въведената организация на движение. Контрола се осъществява от ОПП-СДВР.
05.07.2018
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация ".Лозенец" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
04.07.2018
Сигналът ще бъде изпратен до фирмата поддържаща уличната мрежа на район "Младост" за предприемане на необходимите действия по възстановяване на нормалното експлоатационно състояние на настилката и съоръженията.
04.07.2018
Уведомяваме Ви, че за посочената от Вас компрометирана пътна настилка на ул/бул Коста Лулчев не са предвидени средства в Годишната програма на р-н..Слатина за 2018 г. Програмата за ремонтните работи се съставя изцяло от районната администрация. Във връзка с горното, Ви уведомяваме, че при наличие на допълнително финансиране същата ще бъде предложена за включване в програмата за текущ ремонт на р-н Слатина.
04.07.2018
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви ще бъде изпратен към фирмата поддържаща района за отстраняване на нередностите.
04.07.2018
По SN:975496EL-NC Уведомяваме Ви, че фирмата извършила ремонта ще бъде информирана с цел отстраняване на нередностите.
04.07.2018
По SN:058620YV-NC Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация ".Витоша" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
03.07.2018
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация "Лозенец." за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
03.07.2018
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация ".Витоша" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
03.07.2018
Ул. "Магнаурска школа" е включена в годишната програма на район "Младост" за текущ ремонт и е възложено извършване на ремонтните дейности.
първа << 15 16 17 18 19 >> последна
171 - 180 от 184