Сигнализиране

Столична община

гр. София, ул. Московска № 33
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

09.04.2024
Във връзка с Ваш сигнал, Ви информирам, че е необходимо изграждане на ново улично осветление, за което е нужно проектиране на осветителна мрежа и издаване на разрешение за строеж. Посоченият от Вас участък ще бъде предложен за включване в програмата на Столична община за възстановяване и изграждане на публично осветление и реализиран при наличие на финансови средства.
04.04.2024
Сигналът Ви е изпратен за становище до фирмата, отговаряща за поддръжката на улично осветление.
02.04.2024
Непочистена територия от клони, останали от бурята миналата година това е локалното платно на бул. Св. Кл. Охридски от ул Георги Брадистилов до Института за следдипломна квалификация към УНСС по цялата дължина на улицата.
21.03.2024
Писмо по компетентност относно замърсени зелени площи и липса на улично осветление на ул. „Ицках Грациани“.
12.03.2024
СОА24-КЦ01-18473/07.03.24. Във връзка с постъпил сигнал в Столичен инспекторат Към Столична община относно опасен контейнер и неизвозени клони, Ви уведомявам, че контейнера е преместен и клоните извозени от фирмата изпълнител за район Студентски - Консорциум Титан София Център 1 ДЗЗД
29.02.2024
По сигнал Безхаберие и некомпетентност!!!
20.02.2024
СОА24-КЦ01-13515 Изгорелите контейнери са прибрани и мястото е почистено. Фирма: „Екопак България“ АД (обслужваща район „Красно село“) ще разположи нови контейнери в срока, указан в Договора сключен със Столична община.
14.02.2024
СОА24-КЦ01-9471/06.02.2024 г. - Фирмата изпълнител за района “Грийн Партнърс – БКС” ДЗЗД почисти едрогабаритните отпадъци около контейнерите за битов отпадък 1100 л. на ул. "Ильо Войвода" в район „Подуяне“.
30.01.2024
Демонтиране на антипаркинг съоръжения, находящи се на ул. „Кота 1050“, район „Витоша“, и монтирани бариери на същото място.СОА23-КЦ01-40987 И СОА23-КЦ01-40987/1
18.12.2023
Теч/18-12-23- отговор/ч.иванова
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 379