Сигнализиране

Столична община

гр. София, ул. Московска № 33
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

29.05.2023
Сигналът Ви е изпратен за проверка до фирмата, отговаряща за поддръжката на уличното осветление.
29.05.2023
по сигнал - Проблеми, свързани с разрушена пътна настилка на ул. Незабравка № 1
16.05.2023
Кв. Младост 1А - Пътеките ??? 11.05.23 - ОТГОВОР ДО СО КЦ - К/ИЕ ВРАБЧЕВА
04.04.2023
Разбира комуникационна шахта
16.03.2023
отговор относно изграждане на паркинг без строителни книжа и ползване без да е въведен в експлоатация, пред блок 11-12, жк. Зона Б-19, ул. "Перник" №176, район "Възраждане" -СО. Сигнал СОА23-КЦ01-6953/09.02.2023г.
15.03.2023
Уведомяваме Ви, че подаденият от Вас сигнал е изпратен до районна администрация "Изгрев" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
10.03.2023
Уведомяваме Ви, че е възложено извършване на ремонт на компрометирания участък.
10.03.2023
Уведомяваме Ви, че е възложено извършване на ремонт на компрометирания участък.
01.03.2023
СОА23-КЦ01-10420/27.02.23 г. Предприети са действия за преместването на контейнера за битов отпадък от пешеходната пътека, видно от снимковия материал. Фирмата изпълнител за район „Възраждане“ е предупредена след сметосъбиране и сметоизвозване на контейнерите за битов отпадък да бъдат поставяни отново на местата съгласно действащия Оперативния план за 2023г.
01.03.2023
По сигнал за СО - район "Възраждане". Липса на контрол от администряцията и изполване на паркинг, без да е завършен и въведен в експолатация.
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 346