Сигнализиране

Столична община

гр. София, ул. Московска № 33
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

11.06.2024
В процес на обработка
09.06.2024
Здравейте. Вече сме юни 2024 г. От м. Октомври чакаме да дойдат да вземат счупените кофи, но уви... няма кой. Боклукджийте казват, че нямат право да ги вземат. Мисля, че трябва някой да се задейства.


На чт, 1.02.2024 г., 20:28 ч. Helpbook.info <signal@helpbook.info> написа:

Здравейте silvia_69,

Благодарим ви, че избрахте онлайн платформата HelpBook.info да сигнализирате
за "Кофи за боклук" и чрез нас да го изпратите до: Столична община.

Съгласно чл. 121. от АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС, отговорната институция трябва да вземе решение по сигнала най-късно в двумесечен срок от постъпването му.
Решението по сигнала е писмено, мотивира се и се съобщава на подателя в 7-дневен срок от постановяването му. Когато сигналът е препратен до компетентния орган от средство за масова информация, както в случая, за решението се уведомява и HelpBook.info.


Линк към сигнала: https://helpbook.info/signal/view/4594

Линк към институцията: https://helpbook.info/institution/2307.06.2024
По сигнал с вх. №СОА24-КЦ01-39947/21.05.24 г. Ви уведомяваме,че контейнера за битов отпадък е подменен с технически изправен от фирмата изпълнител за района.
26.04.2024
Необходимост от осигуряване на средства за изграждане на достъпна среда в сградата на 135 СУ "Ян Амос Коменски", район "Красна поляна''.
09.04.2024
Във връзка с Ваш сигнал, Ви информирам, че е необходимо изграждане на ново улично осветление, за което е нужно проектиране на осветителна мрежа и издаване на разрешение за строеж. Посоченият от Вас участък ще бъде предложен за включване в програмата на Столична община за възстановяване и изграждане на публично осветление и реализиран при наличие на финансови средства.
04.04.2024
Сигналът Ви е изпратен за становище до фирмата, отговаряща за поддръжката на улично осветление.
02.04.2024
Непочистена територия от клони, останали от бурята миналата година това е локалното платно на бул. Св. Кл. Охридски от ул Георги Брадистилов до Института за следдипломна квалификация към УНСС по цялата дължина на улицата.
21.03.2024
Писмо по компетентност относно замърсени зелени площи и липса на улично осветление на ул. „Ицках Грациани“.
12.03.2024
СОА24-КЦ01-18473/07.03.24. Във връзка с постъпил сигнал в Столичен инспекторат Към Столична община относно опасен контейнер и неизвозени клони, Ви уведомявам, че контейнера е преместен и клоните извозени от фирмата изпълнител за район Студентски - Консорциум Титан София Център 1 ДЗЗД
29.02.2024
По сигнал Безхаберие и некомпетентност!!!
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 383