Сигнализиране

Столична община

гр. София, ул. Московска № 33
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

03.11.2023
СОА23-КЦ01-54866 / 29.09.2023 Във връзка с постъпил сигнал в Столичен инспекторат, относно липса на контейнери за битов отпадък на ул. Проф. Стефан Димитров Ви уведомявам, че контейнери за битов отпадък са поставени до кръстовището на ул. Проф. Стефан Димитров и ул. Проф. Атанас Иширков. Поради тесните габарити на ул. Проф. Стефан Димитров не е възможно поставянето на допълнителни контейнери на ул. Проф. Стефан Димитров
26.09.2023
На Ваш рег. № СОА23-КЦ01-50494/12.09.2023 г. Във връзка със сигнал от контактен център на Столична община, касаещ неправилно паркиране на ППС на ул. "Блага вест", Ви информираме, че при извършена проверка от инспектори на "Център за градска мобилност" ЕАД, бяха установени 20 /двадесет/ ППС, паркирани в нарушение на нормативните изисквания. За установените нарушения, на собствениците на неправилно паркираните ППС, беше наложена санкция с фиш, по реда на чл. 186, ал. (3) от Закона за движение по пътищата.
19.09.2023
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви ще бъде изпратен до "Софийска вода" АД, гр. София за предприемане на действия по компетентност.
11.09.2023
По сигнал - Отново унищожен пешеходен тротоар и счупени капаци на шахта в Квартал Изток - София от едрогабаритна строителна техника
01.09.2023
Уведомяваме Ви, че сигнала е изпратен до районна администрация "Изгрев" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
24.08.2023
Сигнал СОА23-КЦ01-44380/14.08.2023 г. Инспектори от "РИ "Красна поляна" извършиха проверка и след предприетите действия на горепосочения адрес контейнерите за битови отпадъци 1100 л са извозени и замърсените площи около тях са почистени от служители на фирмата изпълнител.
17.08.2023
Демонтиране на антипаркинг съоръжения, находящи се на ул. „Кота 1050“, район „Витоша“, и монтирани бариери на същото място.
16.08.2023
Уважаеми господине/госпожо, Във връзка с подадения от Вас сигнал за неработещо улично осветление, Ви информираме, че е постъпило писмо с рег. № СОА23-ТД26-12197/16.08.2023 г. от "ЛОГ - СИБЕРИЯ" ЕООД, с което дружеството информира, че след посещение на екип, осветлението е възстановено.
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 368