Сигнализиране

Български пощи

ИЗПРАТИ СИГНАЛ
"Български пощи" ЕАД се управлява от Съвет на директорите, който се назначава от Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и се състои от трима членове.

Време за обработка на сигнал в институцията:

11.11.2019
 
 
Десислава Христова
Ръководител сектор
"Жалби и рекламации"
"Български пощи" ЕАД
02/9493130
 
Desislava Hristova
Head of claims and inquiries Sector
Bulgarian posts plc.
02/9493130
 
изтеглен файл
 

04.06.2019
Здравейте, Благодарим за Вашия е-мейл. Български пощи няма задължение да информира получателите по телефон за получени пратки. Съгласно т. 42, от „Общи условия на договора с потребителите на универсалната пощенска услуга и пощенски парични преводи, извършвани от „Български пощи" ЕАД", непрепоръчаните пощенски пратки се доставят в пощенските кутии на получателите, поставени на адреса на получаване. Когато непрепоръчаните пощенски пратки са с размери, непозволяващи доставянето в пощенската кутия, същите се доставят на адреса на получателя. Когато при посещението на адреса поради отсъствие пощенската пратка не може да бъде доставена, в пощенската кутия на получателя се оставя писмено служебно известие, с покана получателят да се яви за получаване на пратката в пощенската служба за доставяне. Срокът за доставяне е 20 дни от датата на получаване на пратката в пощенската служба. При неявяване на получателя в срок от 10 календарни дни от датата на получаване на непрепоръчана пощенска пратка в пощенската служба за доставяне, се изпраща второ писмено служебно известие. Също така Ви информираме, че за да получават известия, получателите са длъжни да монтират и поддържат пощенски кутии за доставяне на непрепоръчани пощенски пратки и служебни известия на достъпни и безопасни за пощенските служители места – във входовете на сградите и в дворовете. На пощенските кутии трябва да бъдат посочени имената на ползвателите им, съгласно т. 27, Раздел VI от Общите условия. Начините и условията за доставка на пощенски пратки са описани в Раздел XII от Общите условия. Общите условия са публикувани на официалния сайт на Български пощи - http://www.bgpost.bg/bg/190 и са на разположение на клиентите във всяка пощенска станция. Хубав ден! Поздрави, Мария Петрова "Български пощи" ЕАД ул."Акад. Стефан Младенов" 1, бл.31
първа << 1 2 >> последна
11 - 12 от 12