Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

22.06.2018
 
Сигнал с код:SN:246062HB-NC
 
Във връзка със сигнал за неправилно паркирани МПС в зелени площи с/у спирка на х-л „Плиска“, находяща се в  жк. „Гео Милев“ на територията на  район „Слатина“, Ви уведомявам следното:
Изпратено е писмо до „Пътна полиция“ към СДВР, за да се установи собственика на МПС След получаване на справката за МПС препоръчано се изпраща покана за съставяне на АУАН и следва фактическото съставяне на самия акт в присъствие или в отсъствие на нарушителя.
 

06.06.2018
Сигнал с код:SN:340703CR-NC
Изпратен по компетентност до : г-н  Иван Чакъров-кмет на район „Красна поляна“

29.05.2018
Сигнал с код:SN:564208FR-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че контейнерите на ул. „Радин дол“ ,№6 са извозени. Обърнато е внимание на обслужващата за района фирма да спазва стриктно изпълнението на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване“.
 

29.05.2018
Сигнал с код:SN:874641SS-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че контейнерите на ул. „Радин дол“ ,№6 са извозени. Обърнато е внимание на обслужващата за района фирма да спазва стриктно изпълнението на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване“.
 

25.05.2018
Сигнал с код : SN:009853FA-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че едрогабаритните отпадъци са извозени. Обърнато е внимание на обслужващата за района фирма да спазва стриктно изпълнението на дейностите „Сметосъбиране и сметоизвозване“.
 

14.05.2018
 
Сигнал с код:SN:880393LJ-NC
При направените проверки на 21.04.2018г. около 15:30 часа; на 24.04.2018г. около 11:40 часа и  на 04.05.2018г. около 10:35 часа от страна на инспектори от Столичен инспекторат не се установи да има неправилно паркирали автомобили в тревните площи и на детската площадка  до бл.2 в жк. “Левски В” в  район “Подуяне”, видно от приложения снимков материал.
Инспектори от Столичен инспекторат ще извършват проверки за неправилно паркирани автомобили в тревните площи и на детската площадка  до бл.2 в жк. “Левски В” и при установяване на нарушители те ще бъдат санкционирани  по чл.28, ал.1, т.7 от Наредбата за организация на движението на територията на Столична община.
 

10.05.2018
Проведен е разговор по телефона и е насочена към отдел "Пътна полиция" СДВР
10.05.2018
Сигнал с код:SN:520803EI-NC
 
Инспектори на СИ извършиха проверка на място на място - 24.04.2018 г.
В резултат на проверката се установи, че върху алея преминаваща от западната страна на жилищна сграда с административен адрес на ул. „Деян Белишки” № 46, близо до вход А и пред вход Б са монтирани 2 броя заключващи се антипаркинг скоби. Разстоянието между двете скоби е около 15.00 m. Настилката на алеята е изпълнена от бетон.
Върху същата алея на около от 1.00 m от бордюра са монтирани 2 + 4 броя метални стълбчета (изрязани парчета от тръби ), които ограничават паркирането на МПС по линията, по която са подредени. Височината им е около 1.00 – 1.10 m.
 
Столичен инспекторат в процеса на проверката е извършил справка в достъпния цифров кадастър в  съответния административен отдел на район „Триадица”, която е установила, че монтираните антипаркингови елементи са позиционирани върху площ - УПИ XXIV – кв. 119, която не е публична общинска собственост.
 

първа << 5 6 7 8 9 10 11 >> последна
71 - 80 от 103