Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 99
15.05.2020 Опасни кабели изпратен
07.05.2020 мръсна улица Момина сълза , Симеоново изпратен
07.05.2020 подмяна на контейнер за боклук изпратен
24.04.2020 Срината ограда изпратен
24.04.2020 Натрупани клони изпратен
17.04.2020 Агресивно куче без намордник и повод получил отговор
09.04.2020 Опасна сграда изпратен
25.03.2020 Некачествено метене изпратен
16.01.2020 Липсващи капаци на контейнери получил отговор
13.11.2019 Неточни известителни табла на СКГТ получил отговор
09.05.2018
Сигнал с код:SN:816274TX-NC е изпратен по компетентност :
 
инж. Димитър Петров –директор на дирекция „Управление и анализ на трафика“
гл. инспектор Стефан Стефанов – началник сектор „Общинска полиция“
г-жа Румяна Милова- директор на дирекция „Паркиране и мобилност“ ЦГМ
комисар Тенчо Тенев – началник на отдел „ Пътна полиция“ СДВР
 

03.05.2018
Сигнал с код: SN:827806BR-NC изпратен по компетентност
 
инж. Николай Терзиев – кмет на район „Триадица“
копие: арх. Влади Калинов
 
 

03.05.2018
Сигнал с код: SN:753815 FX-NC изпратен по компетентност
 
инж. Теодор Петков – кмет на район „Витоша

03.05.2018
Сигнал с код: SN:625262KK-NC изпратен по компетентност
 
инж. Теодор Петков – кмет на район „Витоша“

30.04.2018
Сигнал с код:SN: 954513PT-NC е изпратен по компетентност:
 
инж. Даниел Евлогиев- вр.и.д. директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“
г-жа Ева Митова –кмет на район  „Подуяне“
Копие: г-н Евгени Крусев- зам.-кмет „Транспорт и транспортни комуникации“
 

30.04.2018
Сигнал с код:SN:563544TH-NC е изпратен по компетентност:
г-н Евгени Крусев –зам.-кмет направление „Транспорт и транспортни комуникации“ Столична община

30.04.2018
Сигнал с код:SN:615449MG-NG е изпратен по компетентност:
 
инж. Даниел Евлогиев- вр.и.д. директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“
инж. Тодор Петков -  кмет на район „Витоша“
Копие: г-н Евгени Крусев- зам.кмет „Транспорт и транспортни комуникации“
 
 

30.04.2018
Сигнал с код:SN:8544424SK-NC
 
По отношение на замърсен имот  ул. „Майстор Павел от Кримин“ № 1, р-н „Витоша“ районната администрация, в качеството си на компетентен орган, ни е уведомила с писмо, че не може да бъде уточнена собствеността на имота. Към настоящия момент в Столичен инспекторат не е постъпвала информация, различна от посочената. Липсата на тази информация препятства служителите на Столичен инспекторат да предприемат действия по компетентност.
При промяна на обстоятелствата и получаване на необходимата информация от компетентния орган, Столичен инспекторат ще предприема необходимите действия.
 

30.04.2018
Сигнал с код SN:616830XZ-NC е изпратен по компетентност:
 
Инж. Даниел Евлогиев- вр.и.д. директор на дирекция „Транспортна инфраструктура“
Г-н Николай Терзиев –кмет на район  „Триадица“
Копие: г-н Евгени Крусев- зам.кмет „Транспорт и транспортни комуникации“
 
 
 

26.04.2018
Във връзка с подаден от Вас сигнал, постъпил в Столичен инспекторат с ВХ№ ССИ-ГР94-500/20.03.2018г., относно паркирани автомобили на кръстовище на адрес: жк. " Люлин"6 м.р., бул. " П. Владигеров" и бул. " Р. Даскалов" Ви уведомявам следното: Столичен инспекторат към Столична община , няма правомощия относно неправилно паркиране на пътно платно. Съгласувал: Началник РИ „Люлин"/М.Николов/ Изготвил: ст. инспектор / М.Стоилова/
първа << 5 6 7 8 9 10 >> последна
71 - 80 от 93