Сигнализиране

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

гр. София, бул. Кн. М. Луиза №22
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес.

Повече информация за министерството ще намерите на адрес: http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/struktura-i-funkcii/

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 >> последна
21 - 25 от 25
12.10.2018 Нерегламентирано сметище получил отговор
12.09.2018 Рушащ се път след полагане на канализация получил отговор
29.04.2018 Превръщане на изоставени къщи в сметища изпратен
26.04.2018 Проблеми и нередности получил отговор
23.03.2018 Замърсено общинско пасище получил отговор
29.10.2019
Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
01.10.2019
Здравейте, Благодаря Ви за подадения в Министерство на околната среда и водите Сигнал за нашествие на бръмбари Palomena prasina. Сигналът беше изпратен по компетентност в Столична община, за предприемане на необходимите действия. Приятен ден! Николай Папалигов - младши експерт в отдел "ЦАО" SN:377613ZB-NS
30.09.2019
Здравейте, сигналът е изпратен по компетентност до РИОСВ- София! Хубав ден! 28.9.2019 г. 14:12 ч.
18.09.2019
Здравейте, госпожо! Казвам се Цветан Атанасов, ръководител сектор в Поделение „Железен път и съоръжения“ към ДП „Национална компания Железопътна инфраструктура“. Пиша Ви по повод подадения от Вас сигнал за силно замърсени участъци по протежение на железния път от гара Захарна фабрика посока на запад. Тъй като не сте предоставила пощенски адрес, на който да Ви бъде изпратен отговорът на ДП „НК ЖИ“ , изпращам същия на e-mail адреса, от който е получен сигналът. В случай, че желаете да получите отговора и на пощенски адрес, моля пишете ми на този електронен адрес и отговорът ще Ви бъде изпратен. Надявам се, че ще бъдете удовлетворена от предприетите от нас мерки. Желая Ви всичко хубаво! инж. Цветан Атанасов Ръководител сектор „База данни и нормативни документи“ Поделение „Железен път и съоръжения“ Служ. тел. +359 2 932 37 12 Моб. тел.: +359 889 21 47 4
07.08.2019
Сигналът е препратен по компетнтност до РИОСВ-София.
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 18