Сигнализиране

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

гр. София, бул. Кн. М. Луиза №22
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес.

Повече информация за министерството ще намерите на адрес: http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/struktura-i-funkcii/

Време за обработка на сигнал в институцията:

15.02.2024
ЗДРАВЕЙТЕ, ИЗПРАЩАМ ПИСМО НА МОСВ. МОЛЯ ДА ПОТВЪРДИТЕ ПОЛУЧАВАНЕТО. БЛАГОДАРЯ.
13.02.2024
Здравейте, вх.№ 94-00-133/13.02.2024 г. Хубав ден! -- Савина Ангелова Старши експерт Отдел ЦАО Дирекция АИО МОСВ
12.02.2024
Здравейте, вх.№ 94-00-124/12.02.2024 г. Хубав ден! Савина Ангелова Старши експерт Отдел ЦАО Дирекция АИО МОСВ
28.11.2023
Здравейте, уведомявам Ви, че текущият сигнал не е от компетенциите на МОСВ, а от тези на МРРБ, може да им го пратите на следния имейл- e-mrrb@mrrb.government.bg Хубав ден!
28.06.2023
В АСДКЗ при РИОСВ-София е регистриран документ "Изх.№6883/28.06.2023 - Препращане по компетенция" на който Вие сте адресат. Това е автоматично генерирано съобщение.
07.06.2023
В АСДКЗ при РИОСВ-София е регистриран документ "Изх.№171-6045/07.06.2023 - ПИСМО" на който Вие сте адресат.
05.06.2023
Здравейте, вх.№ 94-00-459/05.06.2023 г. Хубав ден!
11.04.2023
В АСДКЗ при РИОСВ-София е регистриран документ "Изх.№3763/11.04.2023 - ПИСМО" на който Вие сте адресат.
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 45