Сигнализиране

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

гр. София, бул. Кн. М. Луиза №22
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес.

Повече информация за министерството ще намерите на адрес: http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/struktura-i-funkcii/

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 58
28.07.2022 Апокалипсис в центъра на София получил отговор
25.07.2022 Отток на яз. Цонево получил отговор
27.06.2022 Нерегламентирано сметище получил отговор
01.06.2022 Нерегламентирано сметище в село Гуцал изпратен
22.05.2022 Нерегламентираното сметище изпратен
15.05.2022 Женски пазар изпратен
15.05.2022 Феноменът Женски пазар получил отговор
30.04.2022 Масови кражби на катализатори от автомобили. изпратен
30.04.2022 СИГНАЛ Засипва се Боянско блато и неговите брегове изпратен
19.04.2022 Нерегламентирано сметище изпратен
29.07.2022
Вашето писмо е регистрирано в деловодството на МОСВ с Входящ № 94-00-774/29.07.2022 г.
27.07.2022
Здравейте, Вашето писмо е регистрирано в деловодството на МОСВ с Входящ № 94-00-56/25.07.2022 г. Яна Велинова старши експерт в отдел ЦАО
28.06.2022
Здравейте, Извиняваме се за неудобството, но Вашето писмо е регистрирано в деловодството на МОСВ с Входящ № 94-00-670/27.06.2022 г. Яна Велинова старши експерт в отдел ЦАО
27.06.2022
Здравейте, Вашето писмо е регистрирано в деловодството на МОСВ с Входящ № С-47/27.06.2022 г. Яна Велинова старши експерт в отдел ЦАО
03.06.2022
В АСДКЗ при РИОСВ-София е регистриран документ "Изх.№5440/02.06.2022 - ПИСМО" на който Вие сте адресат. Това е автоматично генерирано съобщение.
05.01.2022
Здравейте, В получен мейл на 04.01.2022 г., сигнализирате за сметище, което е замаскирано с клони. В Министерство на околната среда и водите е постъпил сигнал за нерегламентирано сметище в землището на село Големо Бучино с входящ номер № 94-00-586/08.07.2021 г. Моля, уточнете дали става дума за същото сметище или за ново образувано сметище, както и за местонахождението му.
29.05.2020
Уважаеми колеги, Приложено Ви изпращам по компетентност имейл, изпратен чрез helpbook. Моля да вземете отношение по поставения въпрос и да отговорите на подателя на сигнала. Хубав ден!
28.05.2020
 Здравейте, за да заведем или препратим сигнала по компетентност е необходимо подателят на сигнала  да упомене населеното място за което става въпрос.
 Хубав ден!
 
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 31