Сигнализиране

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

гр. София, бул. Кн. М. Луиза №22
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес.

Повече информация за министерството ще намерите на адрес: http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/struktura-i-funkcii/

Време за обработка на сигнал в институцията:

07.08.2019
Сигналът е препратен по компетнтност до РИОСВ-София.
18.04.2019
Здравейте, благодарим за сигнала ви. Той е препратен по компетентност към РИОСВ- София.
04.04.2019
ГОСПОДИН ТОДОРОВ, ИЗПРАЩАМ ПИСМО НА МОСВ. МОЛЯ, ПОТВЪРДЕТЕ ПОЛУЧАВАНЕТО.
първа << 1 2 3 >> последна
11 - 20 от 24