Сигнализиране

Министерство на околната среда и водите (МОСВ)

гр. София, бул. Кн. М. Луиза №22
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството на околната среда и водите разработва и провежда държавната политика по опазване на околната среда в обществен интерес.

Повече информация за министерството ще намерите на адрес: http://www.moew.government.bg/bg/ministerstvo/struktura-i-funkcii/

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 >> последна
21 - 25 от 25
12.10.2018 Нерегламентирано сметище получил отговор
12.09.2018 Рушащ се път след полагане на канализация получил отговор
29.04.2018 Превръщане на изоставени къщи в сметища изпратен
26.04.2018 Проблеми и нередности получил отговор
23.03.2018 Замърсено общинско пасище получил отговор
18.04.2019
Здравейте, благодарим за сигнала ви. Той е препратен по компетентност към РИОСВ- София.
04.04.2019
ГОСПОДИН ТОДОРОВ, ИЗПРАЩАМ ПИСМО НА МОСВ. МОЛЯ, ПОТВЪРДЕТЕ ПОЛУЧАВАНЕТО.
30.10.2018
Здравейте, информираме Ви във връзка със сигнал с код: SN:943781CO-NC
03.10.2018
Уважаеми г-н управител на INVESTOR MEDIA GROUP, Във връзка с подаден сигнал с номер: SN:899972JR-NC, приложено, Ви изпращам отговор на Министерство на околната среда и водите. С уважение, С. Калиманова -- Siyka Kalimanova State expert Waste Management and Soil Protection Directorate Ministry of Environment and Water tel. + 359 2 940 6748
първа << 1 2 >> последна
11 - 18 от 18