Сигнал № 0002744 / 14.01.2022
Статус: изпратен

Отток на яз. Георги Трайков (Цонево)

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Здравейте,
Следейки ежедневните бюлетини за състоянието на водите на МОСВ ми прави впечатление следното:
Средно денонощният разход на яз. Георги Трайков (Цонево) през м. 01.2022 г. е трайно над 3,000 м3/сек. Сравнено с предходни месеци и същия период на 2021 г., средният денонощен разход се е повишил около два пъти. Същевременно разрешените за ползване месечни обеми, съгласно Графиците за използане на водите не са променяни съществено през тези периоди и се въртят ололо 5,000 млн. м3.
Моля да извършите проверка каква е причината за значителното повишение на разхода от язовир Георги Трайков (Цонево) през м. 01.2022 г., правомерно ли е то и дали не свързано с допълнително изпускан обем за електропроизвоство на ВЕЦ "Цонево" (според медийни публикации, свързан с една политическа партия), въпреки, че в графика е записано "Предвид ниския обем водите се използват само за промишлено водоснабдяване на „Консорциум
Девня“ АД".
Очаквам да получа отговор на съгнала си.

С уважение:
инж. Д. Атанасов
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:827868SW-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари