Сигнализиране

1Избор на институция
2Описание и изпращане