Сигнализиране

Отдел "Пътна полиция" - СДВР

гр. София, ул. Лъчезар Станчев № 4
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Отдел "Пътна полиция" е част от структурата на Столична дирекция на вътрешните работи към Министерството на вътрешните работи.

Време за обработка на сигнал в институцията:

13.03.2019
Сигналът Ви е изпратен за проверка до фирмата, поддържаща уличното осветление в района.
21.02.2019
Заведен с рег. №СОА18-КЦ01-52886/04.12.2018г. по описа на Столична Община.
13.09.2018
ОПП СДВР Ви уведомява , че получихме допълнителната информация по сигнал с код SN:583613ZZ-NC.
13.09.2018
Благодарим за сигнала, Но е необходимо да уточните мястото, часът и датата на нарушенията на заснетите от Вас автомобили.
01.06.2018
СТОЛИЧНА ДИРЕКЦИЯ НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ОТДЕЛ “ПЪТНА ПОЛИЦИЯ” ДО SIGNAL@HELPBOOK.INFO УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, В ОПП-СДВР е получено Ваше писмо с рег №433200-47931/28.05.2018г с искана информация, за движението на сигнал с код:SN:057546XC-NC, относно лоша организация на движението по бул.”Брюксел”, публикуван на интернет платформата Helpbook.info.Уведомяваме Ви, че посочения проблем в сигнала е отстранен, като подателя на сигнала г-н ..... е уведомен за предприетите действия от наша страна в законовия срок. Отговора на ОПП-СДВР е публикуван в страницата на сигнала от г-н ..... Началник на ОПП – СДВР: Комисар ......................... /Тенчо Тенев/
първа << 1 2 >> последна
1 - 10 от 12