Сигнализиране

Столична община - Район "Изгрев"

София, ул."Атанас Далчев" №12
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Изгрев"

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 82
16.09.2023 Дупки на пътното платно изпратен
13.08.2023 Тротоар получил отговор
13.08.2023 Дупка на пътното платно получил отговор
06.08.2023 Преустройство на детска площадка изпратен
28.07.2023 Изсъхнало дърво до пътека получил отговор
28.07.2023 Реконструкция на детска площадка получил отговор
21.06.2023 Свободно пускане на кучета в близост до детска площадка, детска ясла и детски кът изпратен
17.06.2023 Опасно дърво изпратен
14.06.2023 Тротоар получил отговор
31.05.2023 Компрометирани корени на дърво получил отговор
10.02.2023
по сигнал - ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, УЛ. "МОСКОВСКА" № 33 НА ВНИМАНИЕТО НА: Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО" На Ваш: СОА22-КЦ51-85000/28.10.2022г. с копие до Контактен център на рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. Относно: Сигнали с рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. във връзка с компрометирани участъци на територията на Столична община УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Д-Р. ИНЖ. ДЖОРГОВ, Във връзка с получения Сигнали с рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. във връзка с компрометирани участъци на територията на Столична община представители на ДЗЗД "АЛФА ТЕКС" - инвеститорски контрол на 6 зона, съвместно с представител на Строителната фирма поддържаща съответната зона направихме оглед на място. Констатирани са причините за възникналия проблем и са взети необходимите технически и мобилизационни мерки. Възстановяването на нормалното експлоатационно състояние на уличната мрежа в цитирания участък ще бъде извършено в най-кратки технологични срокове и при благоприятстващи климатични условия. Ръководството на ДЗЗД "АЛФА ТЕКС" е заинтересовано за поддръжка на добро състоянието на уличната мрежа в зона 6. ДЗЗД АЛФА-ТЕКС: ........п........ заличена информация на основание чл. 4 от Регламента на (ЕС) 2016/679 и чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 37 от ЗОП инж. КАМЕН БЕЛЧЕВ
10.01.2023
Сигнал за изсъхнала дървесна растителност пред бл. 89 на ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 5, район "Изгрев" - СО.
първа << 1 2 3 4 5 >> последна
11 - 20 от 82