Сигнализиране

Столична община - Район "Изгрев"

София, ул."Атанас Далчев" №12
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Изгрев"

Време за обработка на сигнал в институцията:

10.02.2023
по сигнал - ДО СТОЛИЧНА ОБЩИНА ГР. СОФИЯ, УЛ. "МОСКОВСКА" № 33 НА ВНИМАНИЕТО НА: Д-Р ИНЖ. АНГЕЛ ДЖОРГОВ ЗАМ. КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАПРАВЛЕНИЕ "ОБЩЕСТВЕНО СТРОИТЕЛСТВО" На Ваш: СОА22-КЦ51-85000/28.10.2022г. с копие до Контактен център на рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. Относно: Сигнали с рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. във връзка с компрометирани участъци на територията на Столична община УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН Д-Р. ИНЖ. ДЖОРГОВ, Във връзка с получения Сигнали с рег. №№ СОА22-КЦ01-47836/04.10.2022 г. и СОА22-КЦ01-48070/05.10.2022 г. във връзка с компрометирани участъци на територията на Столична община представители на ДЗЗД "АЛФА ТЕКС" - инвеститорски контрол на 6 зона, съвместно с представител на Строителната фирма поддържаща съответната зона направихме оглед на място. Констатирани са причините за възникналия проблем и са взети необходимите технически и мобилизационни мерки. Възстановяването на нормалното експлоатационно състояние на уличната мрежа в цитирания участък ще бъде извършено в най-кратки технологични срокове и при благоприятстващи климатични условия. Ръководството на ДЗЗД "АЛФА ТЕКС" е заинтересовано за поддръжка на добро състоянието на уличната мрежа в зона 6. ДЗЗД АЛФА-ТЕКС: ........п........ заличена информация на основание чл. 4 от Регламента на (ЕС) 2016/679 и чл. 59 от ЗЗЛД във връзка с чл. 37 от ЗОП инж. КАМЕН БЕЛЧЕВ
10.01.2023
Сигнал за изсъхнала дървесна растителност пред бл. 89 на ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 5, район "Изгрев" - СО.
14.11.2022
Сигнал с рег. № СОА22-КЦ01-47792/04.10.2022 г., относно изсъхнало дърво, находящо се на ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 5 пред блок 89, в непосредствена близост до училище
първа << 1 2 3 4 5 6 >> последна
21 - 30 от 91