Сигнализиране

Министерство на здравеопазването

гр. София, пл. "Света Неделя" №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството провежда държавната политика за осъществяване на здравна профилактика, лечение и рехабилитация на населението.
Министерството координира изпълнението на национални стратегии и програми в областта на борбата с наркотиците и заедно с други компетентни държавни органи, съвместно с неправителствените организации, създава условия за ограничаване на зависимостите сред населението като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

Основни отговорности и приоритети:
- провеждането на профилактични мероприятия;
- осигуряване на достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица от употреба на наркотици;
- организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;
- организиране и провеждане на програми за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции;
- организиране и провеждане на програми за превенция срещу използването на алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура.

Време за обработка на сигнал в институцията:

16.05.2022

Днес, 16.05.2022г. в 09:36ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 94-5113

Деловодство на МЗDnes, 16.05.2022g. v 09:36ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 94-5113

Delovodstvo nа MZ
20.12.2021

Днес, 20.12.2021г. в 10:17ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 94-5113

Деловодство на МЗDnes, 20.12.2021g. v 10:17ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 94-5113

Delovodstvo nа MZ
11.10.2021
Уважаеми господине / Уважаема госпожо,

Днес, 11.10.2021г. в 16:59ч.
в Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 96-00-2425\1

Деловодство на СРЗИ


Uvаzhаemi gospodine / Uvаzhаemа gospozho,

Dnes, 11.10.2021g. v 16:59ch.
v Stolichnа regionаlnа zdrаvnа inspektsiya (SRZI) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 96-00-2425\1

Delovodstvo nа SRZI
11.10.2021
Уважаеми господине / Уважаема госпожо,

Днес, 11.10.2021г. в 16:43ч.
в Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 96-00-2425

Деловодство на СРЗИ


Uvаzhаemi gospodine / Uvаzhаemа gospozho,

Dnes, 11.10.2021g. v 16:43ch.
v Stolichnа regionаlnа zdrаvnа inspektsiya (SRZI) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 96-00-2425

Delovodstvo nа SRZI
25.03.2021
Уважаеми граждани,

Днес, 25.03.2021 12:06
в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подадения от Вас по електронната поща документ с входящ номер 98-723

Деловодство на МЗ


Uvаzhаemi grаzhdаni,

Dnes, 25.03.2021 12:06
v delovodstvoto nа Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniya ot Vаs po elektronnаtа poshtа dokument s vhodyasht nomer 98-723

Delovodstvo nа MZ
09.12.2020
Уважаеми граждани,

Днес, 09.12.2020 13:21
в деловодството на Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подадения от Вас по електронната поща документ с входящ номер 98-2719

Деловодство на МЗ


Uvаzhаemi grаzhdаni,

Dnes, 09.12.2020 13:21
v delovodstvoto nа Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniya ot Vаs po elektronnаtа poshtа dokument s vhodyasht nomer 98-2719

Delovodstvo nа MZ
първа << 1 2 3 4 5 >> последна
21 - 30 от 42