Сигнал № 0002706 / 18.12.2021
Статус: получил отговор

Връх на безхаберие в центъра на София

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
След поден сигнал към МНЗ 94-5113/23.07.2021 и абсолютно всички останали институции освен получените подигравателни отговори безумието с боклука на бул. Ст Стамболов вече е атракция за чужденците, които за разлика от РЗИ,СО,СОС, Ст. Инспекторат,Пазари Възраждане и общ. Възраждане им прави дълбоко впечатление и си правят селфита пред контейнерите за био отпадъци пльоснати на ул. платно!!!Докога?
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:593706KE-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
20.12.2021
Министерство на здравеопазването
Регистриран документ в МЗ

Днес, 20.12.2021г. в 10:17ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 94-5113

Деловодство на МЗDnes, 20.12.2021g. v 10:17ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 94-5113

Delovodstvo nа MZ
14.01.2022
Столичен инспекторат
otgovor № SN:593706KE-NC
HELPBOOK.INFO
СИГНАЛ № SN:593706KE-NC
 
Относно: Постъпил сигнал за проблеми с отпадъците на “Женски пазар“ в район Възраждане
 
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал, относно изградено незаконно депо за сметосъбиране на “Женски пазар“, срещу ул.“Княз Борис№ 165, проблеми с чистотата около контейнерите на пазара от изхвърляне и натрупване на всякакви отпадъци около тях“, Ви информирам следното:
По постъпили идентични жалби и сигнали са извършвани многократно проверки, относно начина на събиране и предаване на различните видове отпадъци на пазара, както и поддържането на чистотата на територията. За установено на място неспазване от страна на търговците на създадения ред за разделяне и изхвърляне на отпадъците са налагани санкции.
Поддръжката на чистотата на територията на пазарната площадка “Женски пазар“ и околните пространства се извършва ежедневно от работници на “Пазари Възраждане“ ЕАД, като дейността се контролира от отговорни служители. Събирането на отпадъци от кошчета, разположени по бул. „Стефан Стамболов“, почистването на територията на пазара, както и сортирането на отпадъците по видове се извършва от работници на пазара.
Последната извършена проверка от наша страна е от 04.01.2022г., при която е установено, че в специално обособени две места има разположени общо 12 бр. контейнери тип “Бобър-1100л“, като едното е изградено по проект и представлява сглобяема конструкция с навес и заключващи се врати. До второто място за контейнери достъпа е свободен и може да се използва и от гражданите. След приключване на работния ден, на тези обособени места, работници от пазара събират отпадъците от сергиите, от където се извозват от обслужващата фирма. В момента на проверката контейнерите са обслужени, като в заграждението има налични единствено пластмасови касети, а територията на пазара е чиста. Контейнерите тип „бобър“ се обслужват, съгласно сключен договор с „Евро Импекс“ ЕООД. Биоотпадъците се събират по график 4 пъти седмично от ОП СПТО. Територията на пазара се почиства чрез дейност „Ръчно метене“ от работници към пазара. За проверката е съставен констативен протокол и е дадено предписание за недопускане изхвърляне на всякакви видове отпадъци извън територията на пазара с постоянен срок за изпълнение.
От страна на пазара ще бъдат предприети действия по преустановяване на свободния достъп до контейнерите за отпадъци чрез  поставянето им в затворено ограждение.
 
С уважение,
 
СТОЛИЧЕН ИНСПЕКТОРАТ
 

Коментари

Bobi1969 ( преди 1 година )

Трябва да се знае че абсолютно незаконното сметохранилище ,което д-р И Балабанова РЗИ и А Генов бабх отричат да съществува, управителят на пазара Димитров го доизгради с оградка към пазара и живущите се наслаждаваме на мърсотията.Дори се подигра с нас поисквайки подписка за отстраняването на собствените му нарушения ,кято ние любезно предоставихме!!! Моля Ви!!!
1 - 1 от 1