Сигнал № 0002572 / 09.10.2021
Статус: получил отговор

Неспазване ковид правила

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
В гр. кОстинброд в аптека Нота бене в CBA park (посока София към Костинброд, второ кръгово) служителите не носят маски и не спазват необходимите предпазни мерки. В същото време идват хора болни, искащи ивермектин и те разговарят с тях без маски и разпространяват зарази. Случаят е от събота 09.10.2021г около 12ч на обяд.
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:135657TP-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
11.10.2021
Министерство на здравеопазването
Регистриран документ в СРЗИ
Уважаеми господине / Уважаема госпожо,

Днес, 11.10.2021г. в 16:43ч.
в Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 96-00-2425

Деловодство на СРЗИ


Uvаzhаemi gospodine / Uvаzhаemа gospozho,

Dnes, 11.10.2021g. v 16:43ch.
v Stolichnа regionаlnа zdrаvnа inspektsiya (SRZI) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 96-00-2425

Delovodstvo nа SRZI
11.10.2021
Министерство на здравеопазването
Регистриран документ в СРЗИ
Уважаеми господине / Уважаема госпожо,

Днес, 11.10.2021г. в 16:59ч.
в Столична регионална здравна инспекция (СРЗИ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 96-00-2425\1

Деловодство на СРЗИ


Uvаzhаemi gospodine / Uvаzhаemа gospozho,

Dnes, 11.10.2021g. v 16:59ch.
v Stolichnа regionаlnа zdrаvnа inspektsiya (SRZI) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 96-00-2425\1

Delovodstvo nа SRZI
Коментари
Няма коментари