Сигнализиране

Главна дирекция "Национална полиция"

София 1715, бул. Александър Малинов №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Главна дирекция ""Национална полиция"" е национална специализирана структура за осъществяване на следните дейности:
1. Оперативно-издирвателна;
2. Охранителна;
3. Разследване на престъпления;
4. Информационна;
5. Контролна;
6. Превантивна;
7. Административнонаказателна и предоставяне на административни услуги."

Време за обработка на сигнал в институцията: