Сигнализиране

Главна дирекция "Национална полиция"

София 1715, бул. Александър Малинов №1
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Главна дирекция ""Национална полиция"" е национална специализирана структура за осъществяване на следните дейности:
1. Оперативно-издирвателна;
2. Охранителна;
3. Разследване на престъпления;
4. Информационна;
5. Контролна;
6. Превантивна;
7. Административнонаказателна и предоставяне на административни услуги."

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 9 от 9
28.07.2020 Издирване на изчезнало лице изпратен
22.07.2020 Силен шум изпратен
12.07.2020 Нощен пум изпратен
20.05.2020 Системен шум от 14:00 до 16:00 изпратен
16.03.2019 Незаконно заграждане на входа в офиса изпратен
07.05.2018 Насилие над животни получил отговор
21.04.2018 престъпление по НК чл325б получил отговор
11.04.2018 Побой получил отговор
27.02.2018 Просяци и "миячи" на светофара на бул. "Н. Петков", преди бул. "Цар Борис III" получил отговор
14.06.2018
Здравейте,
във връзка с подаден от Вас сигнал  с код: SN:773349TR-NC 
Ви уведомяваме, че същият е изпратен на СДВР  на 12.03.2018г. 
за извършване на проверка и налагане на административни наказания
в случай на установени нарушения, както и за извършване на регулярни
проверки в района с оглед предотвратяване настъпването на пътни инциденти.

Ivan Stefanov
Traffic police inspector
Traffic police department
General Directorate National Police
e-mail: IKStefanov@mvr.bg1 - 4 от 4