Сигнал № 0002522 / 09.09.2021
Статус: получил отговор

Опасни клони на дървета на пешеходен тротоар

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На адрес бул. Княгиня Мария Луиза 14 има провиснали клони от короните на няколко дървета (липи), които смятам че при силен вятр бира представлявали опсност за живота на минувачите. Същите биха навредили на покрива и фасадата на сграда, която е паметник на културата от национално значение- Джамия “Баня баши”.
Моля да назначите проверка от компетентен по този въпрос екип, който да оцени риска и да планува последващи действия.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:847631XZ-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
19.11.2021
Столична община - Район "Оборище"
SN:847631XZ-NC
По сигнал - Опасни клони на дървета на пешеходен тротоар
21.12.2021
Столична община - Район "Оборище"
SN:847631XZ-NC
Опасни клони на дървета на пешеходен тротоар - бул. Кн. Мария Луиза 14, до фасадата на джамия Баня баши на 21.12.21 п-мо до СО, черн. Д. Серафимова и КД-КЦ
14.01.2022
Столична община - Район "Оборище"
SN:847631XZ-NC
Опасни клони на дървета на пешеходен тротоар - бул. Кн. Мария Луиза 14, до фасадата на джамия Баня баши на 21.12.21 п-мо до СО, черн. Д. Серафимова и КД-КЦ
Коментари
Няма коментари