Сигнализиране

Столична община - Район "Оборище"

Адрес: бул. “Мадрид” № 1
Пощенски код: 1505
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столична община - Район "Оборище"

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 7 от 7
12.04.2019 Осветление в подлез получил отговор
12.04.2019 Почистване на кошчета за боклук изпратен
11.02.2019 липсващо паве получил отговор
15.01.2019 Опасен тротоар от години получил отговор
18.12.2018 Подлез при кръстовището на ул. Оборище и бул. Ситняково получил отговор
13.11.2018 Неправилно паркирал джип в тревна площ получил отговор
23.10.2018 разширение на зелена зона - неправилна пътна сигнализация получил отговор
02.05.2019
Здравейте, Моля да се запознаете с приложения файл. Успешен ден!
04.04.2019
Запознаване и предприемане на действия, ул. Симеон, ул.Кирил и Методий и по ул. Бачо Киро на 03.04.19 п-мо до СО-КЦ, черн. Д. Илиев и КД-КЦ
27.03.2019
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация "Оборище" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
13.02.2019
Здравейте, Посоченият адрес е на територията на район "Средец". Може да пренасочите сигнала си към съответната районна администрация: http://sredec-sofia.org/ Успешен ден!
12.02.2019
Здравейте, Моля за информация относно локацията, за която се отнася този сигнал. Успешен ден! СО р-н Оборище Тел: 02/815-76-11 e-mail: oborishte@so-oborishte.com web: www.so-oborishte.com
11.01.2019
За да бъдат премахнати маркировката и пътния знак указващи за наличие на паркомясто от тъй наречената "Зелена зона" пред входа на вашия гараж е необходимо да направите следното: 1. Да възложете на транспортен инженер да изготви проект за мотивирано предложение за вход-изход за частта от улицата пред вашия гараж. 2. Мотивираното предложение трябва да се представи за одобрение на заседание на Постоянната комисия по транспорт, организация и безопасност на движението при Столична община. Заседанията се провеждат всеки работен вторник на ул. "Будапеща" № 17 , 7 етаж, в заседателната зала. Заседанието започва в 14.00 часа. При одобрение на това мотивирано предложение за вход-изход от комисията, одобрения проект се предоставя за изпълнение на Центъра за градска мобилност - Поделение паркиране и мобилност. То се намира на ул. Будапеща" № 17, ет. 1, гише 7.
27.12.2018
Моля да се запознаете с приложения файл.
 
СО р-н Оборище
Тел: 02/815-76-11
e-mail: oborishte@so-oborishte.com
web: www.so-oborishte.com
 

27.11.2018
Моля да се запознаете с приложения файл. СО р-н Оборище Тел: 02/815-76-11 e-mail: oborishte@so-oborishte.com web: www.so-oborishte.com
1 - 8 от 8