Сигнализиране

Столична община - Район "Нови Искър"

1281 Нови Искър

ул. "Искърско дефиле" № 123,
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Район "Нови Искър" е втория най-голям по територия измежду 24-те столични района.

Той е разположен на територия от общо 220 000 дка. Обработваемата земя в район "Нови Искър" е 150 000 дка.

Границите на район "Нови Искър" са следните: границата със Софийска област, землищната граница между с. Локорско и квартал Кремиковци, жп линията, землищната граница между с. Чепинци и квартал Челопечене, околовръстният път, шосето за квартал Кремиковци, р. Искър, Владайската река, южната землищна граница на с. Кубратово, жп линията за гр. Мездра, северната граница на квартал Требич, землищната граница на с. Мировяне със с. Мрамор, землищната граница на с. Доброславци със с. Мрамор, землищната граница на с. Житен със с. Мрамор и включва гр. Нови Искър и селата Мировяне, Житен, Доброславци, Балша, Кътина, Подгумер, Световрачене, Кубратово, Негован, Чепинци, Локорско и Войняговци;

В така определените граници район „Нови Искър” се намира между между районите „Кремиковци”, „Сердика”, „Надежда”, „Връбница” и границата със Софийска област (Община Своге и Община Костинброд).

Време за обработка на сигнал в институцията:

17.09.2019
ИЗХВЪРЛЕНИ ОТПАДЪЦИ В КОРИТОТО НА Р.КРИВА РЕКА С.ЖИТЕН НА 17.09.2019Г.ОТГОВОРЕНО ДО СО-КЦ
1 - 1 от 1