Сигнализиране

Столична община - Район "Лозенец"

1142 София,
бул. „Васил Левски” 2
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Район "Лозенец" е разположен на хълма, южно от старата градска част на София и опира до северните поли на планината Витоша.
Границите му са както следва: на север – булевардите „Арсеналски”, „Евлоги Георгиев” и „Драган Цанков”, на изток – „Пейо Яворов” и „Симеоновско шосе”, на запад бул. „Черни връх” и ул. „Козяк” и на юг – „Околовръстен път”. Простира се на 9,24 км2 площ, което съставлява едва 4%от територията на Столична община, а средната му надморска височина е 588 м. През територията на район "Лозенец" протичат две реки – Драгалевска и Аджибарица, а почти 30% от тази площ (2,7 км2) е заета
от гори.

Време за обработка на сигнал в институцията:

11.12.2023
Уважаема Госпожо, В отговор на Вашия сигнал, Ви информираме, че оборудването от Вашата снимка е част от внедряване на проект на Софийски Университет по програма с чуждестранно финансиране, по който "Телелинк Бизнес Сървисис" ЕАД е изпълнител. Оборудването на снимката представлява сензори за броене на пешеходци и е част от цялостното техническо решение/системата, обект на поръчката. Доставеното, инсталирано и внедрено в експлоатация оборудване е собственост на Софийския Университет. Във връзка с монтажа на всички компоненти на системата към Столична община е входирано общо писмо с искане за разрешение за монтаж на всички видове станции/решения, включени в обхвата на проекта, по което е получено разрешение. Позицията на сензорите и начинът на монтаж са съобразени с изискванията по конкурса и, инсталирани по този начин, отговарят на качеството на данните, които се очаква да предоставят/предават.
10.11.2023
Сигналът Ви е изпратен за проверка до фирмата, отговаряща за поддръжката на уличното осветление в района.
03.11.2023
Шум от ремонт на сграда в почивни дни и Тихи часове на деня изпратен отговор
20.10.2023
Изоставени автомобили ОТГОВОР
10.10.2023
Опасно дърво ,около 30 м при вятър издава пръщящ звук ,опасно наклонено изпращаме по компетентност
04.10.2023
СОА23-КЦ01-52668/20.09.2023г. Извършена е проверка на място от инспектори на Столичен инспекторат – район „Лозенец”. При проверката се установи, че едрогабаритните отпадъци и клони находящи се до контейнерите за битови отпадъци- 1100 литра на ул. “Кричим”№11 в район “Лозенец” са почистени от фирма “Титан София Център-1” ДЗЗД.
29.07.2022
Приложено Ви изпращаме писмото на Кмета на Район "Лозенец" до Директора на Столичен инспекторат по компетентност. С уважение, Район "Лозенец"
28.03.2022
Приложено Ви изпращаме отговор на електронно писмо с изх. № РЛЦ22-ЕВ00-214/1//25.03.2022 г. Успешен ден! >
18.03.2022
Вашият сигнал е получен и в момента се обработва. Ще получите съобщение с входящ номер. Благодарим Ви, че се свързахте с нас! Район "Лозенец"
18.03.2022
Приложено Ви изпращаме отговор на електронно писмо с изх. № РЛЦ22-ЕВ00-188/1//18.03.2022 г. Успешен ден! >
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 96