Сигнализиране

Столична община - Район "Илинден"

гр. София, п. к. 1309

ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Район „Илинден“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства - местна администрация, създадена да подпомага кмета на района, като орган на изпълнителната власт, при осъществяване на неговите правомощия по провеждането на държавната политика на местно ниво и държавната политика за развитие на столицата; осигурява технически дейността на кмета и извършва дейности по местното самоуправление и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Време за обработка на сигнал в институцията: