Сигнализиране

Столична община - Район "Илинден"

гр. София, п. к. 1309

ж. к. „Захарна фабрика”, ул. „Билянини извори” № 10, бл. 51-А, вх. Б
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Район „Илинден“ е второстепенен разпоредител с бюджетни средства - местна администрация, създадена да подпомага кмета на района, като орган на изпълнителната власт, при осъществяване на неговите правомощия по провеждането на държавната политика на местно ниво и държавната политика за развитие на столицата; осигурява технически дейността на кмета и извършва дейности по местното самоуправление и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.

Време за обработка на сигнал в институцията:

23.09.2020
Молба за асфалтиране на улица. Моля за проверка и становище.
17.09.2020
Нефункциониращи паркинги и полуразрушено междублоково пространство
03.04.2020
Уведомяваме Ви, че ул."Сава Михайлов" е включена в годишната програма за извършване на текущ ремонт на пътни настилки на район "Илинден" за настоящата 2020 г.
17.02.2020
Уведомяваме Ви, че сигналът Ви е изпратен до районна администрация "Илинден" за извършване на проверка на място и изготвяне на становище, необходими на Столична община за последващо процедиране.
23.10.2019
Силно замърсена общинска площ с нужда от кастрене.
31.05.2019
Състояние на общинските площи в район ,,Илинден"
21.05.2019
По сигнал за замърсено междублоково пространство
1 - 10 от 10