Сигнализиране

Прокуратура на Република България

гр. София, бул. "Витоша" №2
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Прокуратурата следи за спазване на законността, като :
- ръководи разследването и упражнява надзор за законосъобразното му провеждане;
- може да извършва разследване;
- привлича към отговорност лицата, които са извършили престъпления, и поддържа обвинението по наказателни дела от общ характер;
- упражнява надзор при изпълнение на наказателните и други принудителни мерки;
- предприема действия за отмяна на незаконосъобразни актове;
- в предвидените със закон случаи участва в граждански и административни дела

Време за обработка на сигнал в институцията: