Сигнализиране

Столичен инспекторат

гр. София, ул. Париж №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Столичен инспекторат е звено на общинска бюджетна издръжка при Столична община. Неговата задача е да осигурява и подпомага изпълнението на контролните функции на Кмета на Столична община, на чието пряко подчинение е.

Често срещани нарушения, за които можете да сигнализирате до Столичен инспекторат, са:
# повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения;

# движението, престоя и паркирането на ППС върху тротоари, в паркове, градини, зелени площи, пешеходни подлези, детски и спортни площадки, територията на детски, детски градини и училища;

# нерегламентираното поставяне и/или разполагане върху улици, площади и тротоари общинска собственост на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и други подобни, които затрудняват и/или препятстват преминаването, спирането и престоя и/или паркирането на ППС и/или пешеходци;

# извършването на търговия на открито на терен публична общинска собственост без разрешение за ползване на място, издадено от кмета на района;

# отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета или храсти без разрешение от компетентен орган;

# поставяне на открити щандове, апарати. грилове. хладилни витрини, маси за консумация на открито и др. подобни върху имоти публична общинска собственост без разрешение за ползване на място;

# излизането на транспортните средства от строителния обект с непочистена ходова част;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не опазват, почистват и поддържат чистотата в имотите, дворовете, както прилежащите площи;

# собственици, ползватели и фактически владелци на недвижими имоти да не почистват тротоарите пред и около сградите на имотите от сняг и лед, а така също и ледените висулки от сградите;

# изхвърлянето и натрупването на земни маси и/или строителни отпадъци край пътища, пътеки, граници между имоти, кариери, речни корита и дерета;

# паша на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства и сметоразтоварища;

Също така служителите на Столичен инспекторат осъществяват контрол към собствениците на домашни любимци дали вземат следните мерки:
- животните да не замърсяват обществени места след дефекация;
- животните да не създават опасност за хора и други животни;
- да не извеждат кучета без повод, а агресивните кучета без намордник;
- да не разхождат кучета на детски площадки и на места, обозначени със забранителни знаци.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 7 8 9 10 11 >> последна
91 - 100 от 102
20.02.2018 Излязъл от употреба автомобил получил отговор
20.02.2018 Разрушени тротоари и шахти от паркиране в зелени площи изпратен
19.02.2018 Паркиране върху зелени площи получил отговор
18.02.2018 Паркиране върху тротоара и върху зелените площи на ъгъла на ул. "Николай Масалитинов" с ул. "ген. Никола Генев" в ж. к. Люлин получил отговор
17.02.2018 Скоро ремонтираният бул. "Ал. Малинов" пак се руши в частта му срещу ХИТ-Младост Изпратен повторно
16.02.2018 Лошо състояние на тротоар получил отговор
15.02.2018 Нерегламентирано запазване на паркоместа Изпратен повторно
15.02.2018 Верижни строителни машини на улица в Манастирски ливади-запад получил отговор
15.02.2018 Детската площадка и околните зелени площи между бл. 335 и 336 в Младост се ползват за паркинг получил отговор
14.02.2018 В огражденията на площад "Знаме на мира" се забиват често автомобили, а площадът се пълни с деца в хубаво време получил отговор
27.02.2019
Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка със сигнал №0000739 ,подаден в платформата относно паркиране на автомобили в близост до 86 ДГ “Деница“ район „Младост“, Ви уведомявам ,че имотът е бил заграден от районната администрация с антипаркинг съоръжения, които недобросъвестни граждани са демонтирали. Проверка в отдел „Устройство на територията и кадастър“ район „Младост“ показва, че теренът не е предназначен за озеленяване. В районната администрация липсват данни за собствеността на имота, но въпреки това Столичен инспекторат ще предприеме действия за ограничаване достъпа на автомобили и предотвратяване замърсяването на пътното платно, респективно атмосферния въздух.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:101633IU-NC е изпратен  по компетентност до
Г-жа Румяна Милова9директор на поделение „Паркиране и мобилност“ЦГМ
 

27.02.2019
Сигнал с код:SN:649282QS-NC е изпратен по компетентност до:
Г-н Любомир Дреков - кмет на район „Лозенец“

27.02.2019
Сигнал с код:SN:535153PV-NC
 
Инспектори от Столичен инспекторат извършиха проверка на място, при която се установи, че контейнерите за битови отпадъци  на посочения адрес в сигнала се извозват по график. На ул.“Момина сълза „ №13 е подменен един брой контейнер за битови отпадъци.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:638543ET-NC
 
Инспектора от Столичен инспекторат извършиха проверка на горепосоченото място, при която се установи, че контейнерът за битов отпадък е подменен.  Предприети са действия     от фирмата по извозване на едрогабаритните отпадъци.      

27.02.2019
Сигнал с код:SN:637113­IL-NC
 
По сигналът е извършена проверка от служители на Столичен инспекторат при която се установи, че контейнера на за битови отпадъци 1100л.,находящ се на бул.“Цар Борис ­­III“№247 е подменен.

27.02.2019
Сигнал с код:SN:692302EV-NC
 
По сигналът е извършена  проверка от служители на Столичен инспекторат. Установено е, че чешмата до голямата детска площадка със слона в парк „Борисова градина е изправна. Поради техническа неизправност на изградената поливна система е имало теч, който своевременно е отстранен.

20.11.2018
Във връзка с постъпил в Столичен инспекторат сигнал с ВХ. №ССИ18-ГР94-1482/09.11.2018г., код на сигнала SN:466418EN-NC относно задушлива миризма на изгоряло рано сутрин около 79-то СУ "Индира Ганди", Ви уведомявам следното:По постъпващите в Столичен инспекторат сигнали свързани с качеството на въздуха задължително се извършва незабавна проверка на посоченото в сигнала място, ако има такова. Целта е да се установи има ли факти за нерегламентирано изгаряне на отпадъци. Когато такова бъде установено се уведомява Пожарната служба и съответното РУ при СДВР, а на нарушителите се съставят актове за установяване на административни нарушения. По постъпилият сигнал сме извършили проверка на мястото посочено в него, което е отразено в констативен протокол. Не е установено горене на отпадъци, както и неприятни миризми от горене на отпадъци.При последващ контрол на дати: 17,18 и 19.11.2018г.не се установи задушлива миризма на изгоряло. За по-бързи и своевременни действия гражданите могат да подават сигнали на телефона на Оперативен център на Столичен инспекторат 02/987-55-55 и на телефоните на съответното РУ при СДВР за оказване на съдействие и установяване на самоличността на нарушителя. Съгласувано с: Съгласувал: Н-к РИ „Люлин“: /М.Николов/.......................................дата:20.11.2018г. Изготвил: ст. Инспектор /М.Стоилова...........................................дата:20.11.2018г.
първа << 1 2 3 4 5 6 7 >> последна
31 - 40 от 96