Сигнализиране

Община Бургас

гр. Бургас, ул. Александровска №26
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

08.10.2018
ЕД-5942/08.10.2018
02.10.2018
ЕД-5822/01.10.2018
10.08.2018
Във връзка с постъпила Ваша жалба до Община Бургас по електронната поща с вх. № ЕД-4866 от 06.08.2018 г., относно запушени дъждоприемни шахти, Ви уведомяваме, че община Бургас е уведомила своевременно дружествата, отговорни за почистване и поддържане на проводимостта на шахтите за предприемане на действия по компетентност. Призовавам, Ви при констатиране на нередност незабавно да подадете сигнал на единен телефонен номер *5656 или на дежурния денонощен телефон на община Бургас 056/84 15 60, за да може инспекторите да извършат бързо проверка на място и по този начин да се предотврати по-нататъшно замърсяване на околната среда. С УВАЖЕНИЕ, Петя Димова Началник отдел „Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда“ Дирекция „Околна среда“ Община Бургас
16.05.2018
Във връзка с подаден сигнал с Ваш код на сигнала: SN:824465NN-NC към Община Бургас, Ви информирам, че село Равда се намира в Община Несебър.
 
 
 

23.04.2018
ЗДРАВЕЙТЕ, ИЗПРАЩАМ ВИ ВХ. № ЕД-2554/23.04.2018 10:20
първа << 1 2 3 >> последна
21 - 28 от 28