Сигнализиране

Община Бургас

гр. Бургас, ул. Александровска №26
ИЗПРАТИ СИГНАЛ

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 59
18.02.2024 Неправилно паркиране получил отговор
02.02.2024 Неправилно паркиране пред гараж получил отговор
02.02.2024 Строеж получил отговор
02.02.2024 Околна среда получил отговор
17.01.2024 Два сигнала действие няма получил отговор
17.01.2024 Замърсяване получил отговор
16.01.2024 Почистване получил отговор
07.12.2023 Неработещо улично осветление получил отговор
03.12.2023 Шум от съседи посред нощ получил отговор
29.11.2023 Системно замърсяване и изхвърляне извън контейнерите. получил отговор
19.02.2024
No: ЕД-759 Дата: 19.02.2024 Код за проверка: LTMDD31D23A4 на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
05.02.2024
No: ЕД-513 Дата: 05.02.2024 Код за проверка: QRGDCFC22658 на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
02.02.2024
No: ЕД-488 Дата: 02.02.2024 Код за проверка: VDDDCF9514CC на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
02.02.2024
No: ЕД-486 Дата: 02.02.2024 Код за проверка: VDDDCF9514CC на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
18.01.2024
Община Бургас No: Към ЕД-4628-[1] Дата: 18.01.2024 Код за проверка: BLQDC0A8183A на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
17.01.2024
Община Бургас No: ЕД-212 Дата: 17.01.2024 Код за проверка: CFWDCB752086 на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
16.01.2024
Община Бургас No: ЕД-191 Дата: 16.01.2024 Код за проверка: CFWDCB752086 на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
21.12.2023
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ***, Във връзка с постъпила Ваша жалба до Община Бургас с вх.№ ЕД-4680/29.11.2023 г., относно замърсяване в кв. Ветрен, кръстовището на ул. „Чавдар" и ул. „Ал. Стамболийски", Ви уведомяваме за следното: На 08.12.2023 г. инспектори от отдел „Опазване на околната среда" извършиха проверката на общински имот в кв. Ветрен, на ул. „Ал. Стамболийски" №9 на ъгъла с ул. Чавдар". При проверката е установено, че на цитирания терен има разположен контейнер за разделно събиране на растителни отпадъци, който е извозен съгласно утвърдения график, но около него има разпилени отпадъци, за което е сигнализирано на дружеството, отговорно за поддържане на чистотата за предприемане на действия по почистване и извозване на отпадъците. Използвам случая да Ви благодаря за подадения сигнал, т.к. активните граждани, като Вас, които са загрижени за заобикалящата ги среда и съобщават за нередности дават добра възможност на администрацията да реагира своевременно и така всички заедно да превърнем града в едно по-привлекателно място за живеене. Призовавам, Ви при констатиране на нередност незабавно да подадете сигнал на дежурния денонощен телефон на община Бургас 056/84 15 60, за да може инспекторите да извършат бързо проверка на място и по този начин да се предотврати по-нататъшно замърсяване на околната среда. С УВАЖЕНИЕ, Петя Димова Началник отдел „Опазване на околната среда" Дирекция „Околна среда" Община Бургас телефон за връзка: +359 56 826659 e-mail: p.dimova@burgas.bg 1112 Save a tree, Don't' CTRL P Съдържанието на това електронно съобщение е предназначено единствено за посочения получател. Съобщението съдържа информация, която може да бъде предназначена за ограничено ползване. В случай, че не сте указания получател на това съобщения или негов оторизиран представител, нямате право да го копирате или използвате, както и да разкривате съдържанието му пред трети лица. Ако сте го получили по грешка, моля да уведомите подателя незабавно и да изтриете това съобщение от системата. Електронните съобщения, разпространявани по Интернет могат да бъдат променяни. Община Бургас не носи отговорност за модифицирани, променяни или фалшифицирани съобщения.
07.12.2023
Община Бургас No: ЕД-4818 Дата: 07.12.2023 Код за проверка: HKSDC334255C на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
04.12.2023
Община Бургас No: ЕД-4742 Дата: 04.12.2023 Код за проверка: RKTDC23F2310 на адрес: www.burgas.bg #1B#6D
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 46