Сигнализиране

Център за градска мобилност ЕАД

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №84
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Център за градска мобилност ЕАД е общинско търговско дружество със 100% участие на Столична община в капитала на дружеството.

Към Център за градска мобилност ЕАД можете да сигнализирате за:
1. За нарушения в организацията и контрола в обществения градски транспорт, като например:
- за неспазване на разписания;
- за неспазване на маршрути;
- за действия на контрольори.

2. За действията на специализираните автомобили за принудително преместване и поставена скоба на автомобил.

3. За начините, по които се изграждат, експлоатират и поддържат паркингите, гаражите и местата за паркиране в София, които са общинска собственост.

4. За нарушения при отдаването под наем на места за паркиране върху терени общинска собственост.

5. За изграждането и поддръжката на велоалеи.

6. За нарушения в пунктовете за продажба на билети и карти за пътуване с градски транспорт.

7. За други дейности, които се изпълняват и контролират от Център за градска мобилност ЕАД

Време за обработка на сигнал в институцията:

20.03.2018
Уважаеми Госпожи и Господа, Приложено Ви изпращаме писмо с изх.№1514(1)/19.03.2018 г. С уважение, Ирена Лазарова Организатор-сектор "КОД"
1 - 8 от 8