Сигнализиране

Център за градска мобилност ЕАД

гр. София, бул. Княгиня Мария Луиза №84
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Център за градска мобилност ЕАД е общинско търговско дружество със 100% участие на Столична община в капитала на дружеството.

Към Център за градска мобилност ЕАД можете да сигнализирате за:
1. За нарушения в организацията и контрола в обществения градски транспорт, като например:
- за неспазване на разписания;
- за неспазване на маршрути;
- за действия на контрольори.

2. За действията на специализираните автомобили за принудително преместване и поставена скоба на автомобил.

3. За начините, по които се изграждат, експлоатират и поддържат паркингите, гаражите и местата за паркиране в София, които са общинска собственост.

4. За нарушения при отдаването под наем на места за паркиране върху терени общинска собственост.

5. За изграждането и поддръжката на велоалеи.

6. За нарушения в пунктовете за продажба на билети и карти за пътуване с градски транспорт.

7. За други дейности, които се изпълняват и контролират от Център за градска мобилност ЕАД

Време за обработка на сигнал в институцията:

27.02.2023
 
Здравейте,
Сигнала  е заведен в деловодната система на "Център за Градска Мобилност"ЕАД с №СИП-494/27.02.2023
 
С уважение !
 
"Център за градска мобилност " ЕАД
1202 гр.София
бул. "Мария Луиза " 84
 
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 48