Сигнализиране

Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)

гр.София, бул. “Христо Ботев” №47
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
ДНСК упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите, и обследва и документира авариите в строителството.

ДНСК упражнява контрол по законосъобразността на изпълнението и ползването на строежите от първа, втора и трета категория, осъществява контрол по законосъобразността на издадените строителни книжа за всички категории строежи, както и на действията на общинските администрации и на участниците в инвестиционния процес за спазването на разпоредбите по устройство на територията за всички категории строежи.

Време за обработка на сигнал в институцията:

10.09.2021
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам отговор. Хубав ден! Михаела Ангелова - Връзки с обществеността.
09.09.2021
Уважаеми дами и господа, вашият входящ номер е СО-2038-12-330. Хубав ден!
30.08.2021
Уважаеми дами и господа, Вашият входящ номер е СО-1967-11-889. Хубав ден!
18.08.2021
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам отговор. Хубав ден!
12.08.2021
Уважаеми дами и господа, вашият входящ номер е СО-1844-11-185. Хубав ден!
12.08.2021
До Helpbook.info Приложено Ви изпращам изх №21061405 от 12.08.2021, относно отговор на препратен сигнал с Вх №21075345 от 30.07.2021 относно строителни дейности извън работно време в ж.к. Сухата река. Лек ден. Дирекция „Инспекция по труда" София.
11.08.2021
Уважаеми дами и господа, Моля да уточните за кой град става въпрос.
05.08.2021
Уважаеми дами и господа, Вашият входящ номер е СО-1802-10-838. Хубав ден!
27.07.2021
Уважаеми дами и господа, приложено, изпращам отговор на вашите запитвания.
23.07.2021
Изх. № РНД21-ДИ04-172/1/22.07.21 г. ДО Helpbook.info e-mail: signal@helpbook.info Сигнал код: SN:511384MY-NC ДО Г-ЖА ... e-mail: ... КОПИЕ ДО ИНЖ. ГЕОРГИ ДАРАКЧИЕВ ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "СТРОИТЕЛЕН КОНТРОЛ" ПРИ ДНСА /Ваш изх. № СО-1559-02-684/12.07.2021 г./ /Наш вх. № РНД21-ДИ04-172/12.07.2021 г./ УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Във връзка с горното, Ви информирам, че служители от администрацията на район "Надежда" - Столична община извършиха проверка на място и по документи. В тази връзка, Ви изпращам писмо с отговор от извършената проверка. Екипът ни остава на Ваше разположение! С уважение: Ванеса Кръстева специалист:"Връзки с обществеността"
първа << 15 16 17 18 19 20 >> последна
171 - 180 от 194