Сигнал № 0003106 / 13.07.2022
Статус: получил отговор

Незаконно строителство и ползване в отклонение от издаденото РП

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Изградените сгради в ПИ 68134.8639.103 по КК и КР на гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, земеделска земя, нива и съседния- 104 са без строителни книжа (видно от регистрите на строителните разрешения и разрешения за поставяне) и имотите се ползват за паркинг на тежкотоварни автомобили. Нещо повече, пътният възел "Източна тангента" на км 10+703 (РП СТ-05-1517/28.09.2016 на ДНСК- "СЕВЕРНА СКОРОСТНА ТАНГЕНТА (ССТ) от км 0+000 до км 16+540-участък от км 2+600 до км 5+687, Пътен възел Източна тангента-бъдеща комуникационна връзка-тип Пълна детелина на км 10+703, Пътен възел Чепинско шосе-тип Диамант на км 9+170, Изместване и реконструкция..") е отворен частично за да има достъп до тези имоти и до разтоварището "Пет могили". Пътният възел е въведен в експлоатация ЗАТВОРЕН, ЗА БЪДЕЩА връзка към Източна тангента, защото свършва от едната страна в гьола на кариера "Пет могили", а към Левски Г- в полето. И доста години беше затворен. Своеволното му "полуотваряне" в отклонение с издаденото разрешение за ползване и в отклонение с правилата за движение (отворени са един вход от едното платно на Тангентата и един изход към другото и платно) води до объркване сред шофьорите, влизане на задна скорост на камионите, възможности за ПТП, както и до ползването на изградения участък като писти за гонки на пистови мотори и коли всяка нощ, пречещи на живущите в близките блокове да спят и отново опасности от ПТП.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:428720KA-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Медийно отразен: Не
Отговори
14.07.2022
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Незаконно строителство и ползване в отклонение от издаденот...
Уважаеми дами и господа, вашият входящ номер е СТ-1523-09-463. Хубав ден!
18.07.2022
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми госпожи и господа,
 
приложено, изпращам отговор.
 
Хубав ден!Михаела Ангелова

Връзки с обществеността
+359 2 91 59 165,
e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg
web: www.dnsk.bg
Дирекция за национален строителен контрол

София 1606, бул. Христо Ботев № 47


Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
17.08.2022
Столична община - Район "Кремиковци"
Сигнал
23.06.2023
dgeorgieva
Почти година по-късно и няма смислен отговор на сигнала
Почти година по-късно и няма смислен отговор на сигнала:
1. Изградените сгради в ПИ 68134.8639.103 по КК и КР на гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, земеделска земя, нива и съседния- 104 ИМАТ ЛИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА? ЗАКОННИ ЛИ СА? В никой от регистрите, които по закон са публични, няма данни да е разрешено това строителство в земеделска земя. Район Кремиковци ми отговари, че уведомили собствениците, че на 22.08.2022г. щели да направят проверка в имота, моля отговорете дали строителството е законно?
2. Нито ДНСК, нито район Кремиковци ми отговори защо пътен възел Източна тангента, въведен в експлоатация ЗАТВОРЕН, за бъдеща връзка, е отворен и се ползва за гонки с пистови мотори? Малко след сигнала ми, имаше първа жертва на този участък- младо момче, прегазено от мотор, защото път, който не е пуснат в експлоатация е отворен да се ползва за писта за пистови мотори, а живущите наоколо са подложени на ежедневно шумово замърсяване, защото живеят до писта!
26.06.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Допълнителен коментар по сигнал от гражданин
Уважаеми дами и господа, Вашият входящ номер е СТ-1523-07-965/23.06.2023 г. Хубав ден!
27.06.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа,
 
приложено, изпращам информация относно Вашият сигнал.
 
Хубав ден!Михаела Ангелова

Връзки с обществеността
+359 2 91 59 165,
e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg
web: www.dnsk.bg
Дирекция за национален строителен контрол

София 1606, бул. Христо Ботев № 47


Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
06.09.2023
dgeorgieva
Два месеца и половина по-късно отново няма отговор
Уважаеми ДНСК,
Сещам се само за една причина за повече от година да не дадете ясен отговор на въпросите:
1.Изградените сгради в ПИ 68134.8639.103 по КК и КР на гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, земеделска земя, нива и съседния- 104 ИМАТ ЛИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА? ЗАКОННИ ЛИ СА?
2.защо пътен възел Източна тангента, въведен в експлоатация ЗАТВОРЕН, за бъдеща връзка, е отворен и се ползва за гонки с пистови мотори?
Оставаме с впечатление, че се прикриват незаконни деяния от държавните/общинските органи?!
11.09.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Допълнителен коментар по сигнал от гражданин
Вашият входящ номер е СТ-1523-11-207 от 07.09.2023 г. Хубав ден!
11.09.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа,
 
приложено, изпращам информация, относно Вашият сигнал.
 
Хубав ден!Михаела Ангелова

Връзки с обществеността
+359 2 91 59 165,
e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg
web: www.dnsk.bg
Дирекция за национален строителен контрол

София 1606, бул. Христо Ботев № 47


Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
31.10.2023
dgeorgieva
И отново е без отговор
Уважаеми дами и господа,
ОТНОВО Моля да ме информирате за резултата от проверката на район "Кремиковци" относно подаден сигнал СТ-1523-09-463/14.07.2022г.:
1.Изградените сгради в ПИ 68134.8639.103 по КК и КР на гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, земеделска земя, нива и съседния- 104 ИМАТ ЛИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА? ЗАКОННИ ЛИ СА?
2.защо пътен възел Източна тангента, въведен в експлоатация ЗАТВОРЕН, за бъдеща връзка, е отворен и се ползва за гонки с пистови мотори, както защо Столична община разрешава достъпа на камиони с отпадъци през затворения пътен възел?
01.11.2023
Столична община - Район "Кремиковци"
Писмо
01.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Допълнителен коментар по сигнал от гражданин
Вашият входящ номер е СТ-1523-13-732. Хубав ден!
06.11.2023
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа,
 
приложено, изпращам информация относно Вашият сигнал.
 
Хубав ден!Михаела Ангелова

Връзки с обществеността
+359 2 91 59 165,
e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg
web: www.dnsk.bg
Дирекция за национален строителен контрол

София 1606, бул. Христо Ботев № 47


Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
12.03.2024
dgeorgieva
Отново без задоволителен отговор
Уважаеми дами и господа,
ОТНОВО Моля да ме информирате за резултата от проверката на район "Кремиковци" относно подаден сигнал СТ-1523-09-463/14.07.2022г.:
1.Изградените сгради в ПИ 68134.8639.103 по КК и КР на гр. София, район Кремиковци, кв. Враждебна, земеделска земя, нива и съседния- 104 ИМАТ ЛИ СТРОИТЕЛНИ КНИЖА? ЗАКОННИ ЛИ СА? КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО ИЗДАДЕН ЛИ Е? Към днешна дата сградите все още съществуват и заради тях е отворен недовършения участък от пътния възел Източна тангента до бул. Вазов, който поради тази причина е място за гонки с мотоциклети и автомобили, тероризиращи цял един квартал. Допреди да се изградят незаконните сгради, участъка беше затворен изцяло.
2.защо пътен възел Източна тангента, въведен в експлоатация ЗАТВОРЕН, за бъдеща връзка, е отворен и се ползва за гонки с пистови мотори, както защо Столична община разрешава достъпа на камиони с отпадъци през затворения пътен възел?
12.03.2024
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
HelpBook.info - Допълнителен коментар по сигнал от гражданин
Вашият входящ номер е СТ-1523-03-2024 г. Хубав ден!
14.03.2024
Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК)
писмо
Уважаеми дами и господа,
 
Приложено, изпращам информация относно Вашият сигнал.
 
Хубав ден!Михаела Ангелова

Връзки с обществеността
+359 2 91 59 165,
e-mail: Mihaela.Angelova@dnsk.bg
web: www.dnsk.bg
Дирекция за национален строителен контрол

София 1606, бул. Христо Ботев № 47


Информацията, съдържаща се в това съобщение (включително всички прикачени към него файлове), е предназначена за изключително ползване от адресата и може да съдържа поверителна или законно привилегирована информация. Ако не сте целевия получател, моля, имайте предвид, че използването, копирането, всяка форма на разпространение и всяко друго съответно действие по отношение на това съобщение или на части от него е строго забранено. Ако сте получили това съобщение поради грешка, моля да уведомите подателя, като върнете съобщението и го изтриете от системата, за което Ви благодарим. ДНСК не носи отговорност за непълно или неподходящо предаване на информацията, съдържаща се в това съобщение, нито за забавяне на получаването му във вашата система или причиняване на повреда. Моля, имайте предвид, че от ДНСК са взети разумни предпазни мерки, за да бъде предотвратено предаването на вируси, но въпреки това не можем да гарантираме, че това съобщение или неговите прикачени файлове са свободни от вируси. Изпращаме и получаваме само имейли на базата на това, че няма да носим отговорност за загуби или щети, произтичащи от отварянето на това съобщение и/или прикачени файлове.
22.03.2024
Столична община - Район "Кремиковци"
Писмо
Коментари
Няма коментари