Сигнализиране

Министерство на здравеопазването

гр. София, пл. "Света Неделя" №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството провежда държавната политика за осъществяване на здравна профилактика, лечение и рехабилитация на населението.
Министерството координира изпълнението на национални стратегии и програми в областта на борбата с наркотиците и заедно с други компетентни държавни органи, съвместно с неправителствените организации, създава условия за ограничаване на зависимостите сред населението като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

Основни отговорности и приоритети:
- провеждането на профилактични мероприятия;
- осигуряване на достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица от употреба на наркотици;
- организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;
- организиране и провеждане на програми за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции;
- организиране и провеждане на програми за превенция срещу използването на алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура.

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
първа << 2 3 4 5 >> последна
41 - 48 от 48
13.08.2019 Зелена рецепта получил отговор
11.06.2019 Открита септична яма в София изпратен
11.02.2019 Опасна сграда на здравно заведение получил отговор
01.09.2018 Прекъснато право на личен асистент. изпратен
29.06.2018 Валидност на Европейска здравна карта изпратен
07.06.2018 Неправомерно искане на пари от държавни болници получил отговор
15.04.2018 не издават амбулаторен лист за преглед изпратен
28.02.2018 ТЕЛК некадърности получил отговор
13.12.2023

Днес, 13.12.2023г. в 09:20ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-279

Деловодство на МЗDnes, 13.12.2023g. v 09:20ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-279

Delovodstvo nа MZ
27.10.2023

Днес, 27.10.2023г. в 13:14ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-167

Деловодство на МЗDnes, 27.10.2023g. v 13:14ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-167

Delovodstvo nа MZ
27.09.2023

Днес, 27.09.2023г. в 15:54ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-167

Деловодство на МЗDnes, 27.09.2023g. v 15:54ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-167

Delovodstvo nа MZ
18.09.2023

Днес, 18.09.2023г. в 09:27ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-167

Деловодство на МЗDnes, 18.09.2023g. v 09:27ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-167

Delovodstvo nа MZ
21.08.2023

Днес, 21.08.2023г. в 12:33ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-150

Деловодство на МЗDnes, 21.08.2023g. v 12:33ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-150

Delovodstvo nа MZ
14.08.2023

Днес, 14.08.2023г. в 14:26ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-150

Деловодство на МЗDnes, 14.08.2023g. v 14:26ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-150

Delovodstvo nа MZ
24.07.2023

Днес, 24.07.2023г. в 13:47ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-145

Деловодство на МЗDnes, 24.07.2023g. v 13:47ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-145

Delovodstvo nа MZ
06.04.2023

Днес, 06.04.2023г. в 12:53ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 94-1019

Деловодство на МЗDnes, 06.04.2023g. v 12:53ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 94-1019

Delovodstvo nа MZ
02.03.2023

Днес, 02.03.2023г. в 10:06ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-36

Деловодство на МЗDnes, 02.03.2023g. v 10:06ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-36

Delovodstvo nа MZ
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 38