Сигнализиране

Министерство на здравеопазването

гр. София, пл. "Света Неделя" №5
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Министерството провежда държавната политика за осъществяване на здравна профилактика, лечение и рехабилитация на населението.
Министерството координира изпълнението на национални стратегии и програми в областта на борбата с наркотиците и заедно с други компетентни държавни органи, съвместно с неправителствените организации, създава условия за ограничаване на зависимостите сред населението като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол и недопускане употребата на наркотични вещества.

Основни отговорности и приоритети:
- провеждането на профилактични мероприятия;
- осигуряване на достъп до медицинска помощ и социална защита на засегнатите лица от употреба на наркотици;
- организиране и провеждане на програми за здравно образование на децата и учениците;
- организиране и провеждане на програми за предпазване от употреба на наркотични вещества и психотропни субстанции;
- организиране и провеждане на програми за превенция срещу използването на алкохолни напитки и за изграждане на сексуална култура.

Време за обработка на сигнал в институцията:

11.06.2024

Днес, 11.06.2024г. в 17:39ч.,
в Министерство на здравеопазването
е регистриран Вашият документ
с входящ номер 97-257.

Деловодство на МЗDnes, 11.06.2024g. v 17:39ch.,
v Ministerstvo na zdraveopazvaneto
e registriran Vashiyat dokument
s vhodyasht nomer 97-257.

Delovodstvo na MZ
20.05.2024

Днес, 20.05.2024г. в 10:39ч.,
в Министерство на здравеопазването
е регистриран Вашият документ
с входящ номер 92-138.

Деловодство на МЗDnes, 20.05.2024g. v 10:39ch.,
v Ministerstvo na zdraveopazvaneto
e registriran Vashiyat dokument
s vhodyasht nomer 92-138.

Delovodstvo na MZ
04.04.2024

Днес, 04.04.2024г. в 17:02ч.,
в Министерство на здравеопазването
е регистриран Вашият документ
с входящ номер 92-67.

Деловодство на МЗDnes, 04.04.2024g. v 17:02ch.,
v Ministerstvo na zdraveopazvaneto
e registriran Vashiyat dokument
s vhodyasht nomer 92-67.

Delovodstvo na MZ
18.03.2024

Днес, 18.03.2024г. в 08:56ч.,
в Министерство на здравеопазването
е регистриран Вашият документ
с входящ номер 98-2.

Деловодство на МЗDnes, 18.03.2024g. v 08:56ch.,
v Ministerstvo na zdraveopazvaneto
e registriran Vashiyat dokument
s vhodyasht nomer 98-2.

Delovodstvo na MZ
13.12.2023

Днес, 13.12.2023г. в 09:20ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-279

Деловодство на МЗDnes, 13.12.2023g. v 09:20ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-279

Delovodstvo nа MZ
27.10.2023

Днес, 27.10.2023г. в 13:14ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-167

Деловодство на МЗDnes, 27.10.2023g. v 13:14ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-167

Delovodstvo nа MZ
27.09.2023

Днес, 27.09.2023г. в 15:54ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-167

Деловодство на МЗDnes, 27.09.2023g. v 15:54ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-167

Delovodstvo nа MZ
18.09.2023

Днес, 18.09.2023г. в 09:27ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-167

Деловодство на МЗDnes, 18.09.2023g. v 09:27ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-167

Delovodstvo nа MZ
21.08.2023

Днес, 21.08.2023г. в 12:33ч.
в Министерство на здравеопазването (МЗ) е регистриран
подаденият от Вас по електронна поща документ с входящ номер 92-150

Деловодство на МЗDnes, 21.08.2023g. v 12:33ch.
v Ministerstvo nа zdrаveopаzvаneto (MZ) e registrirаn
podаdeniyat ot Vаs po elektronnа poshtа dokument s vhodyasht nomer 92-150

Delovodstvo nа MZ
първа << 1 2 3 4 >> последна
1 - 10 от 42