Сигнализиране

Изпълнителната агенция "Железопътна администрация"

Адрес: гр. София 1000; ул. „Ген. Й. Гурко“ № 5
Интернет страница: www.iaja.government.bg
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
Координацията и контролът на дейността в областта на железопътния транспорт се осъществяват от Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" със седалище София и с териториални звена.

Изпълнителната агенция "Железопътна администрация" е регулаторен орган в железопътния транспорт.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е национален орган по безопасността в железопътния транспорт.

Изпълнителна агенция "Железопътна администрация" е орган за контрол по прилагането на Регламент (ЕО) № 1371/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт.

Време за обработка на сигнал в институцията: