Сигнализиране

Регионална инспекция по околната среда и водите - София

гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62
зелен тел. 02/856 51 52

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 10 от 10
06.05.2020 Засипване на коритото на река Искър при строежа на околовръстен път след кв. Горубляне изпратен
08.04.2020 Замърсени зелени площи получил отговор
03.04.2020 Задръстено речно корито получил отговор
01.04.2020 Нерегламентирано сметище изпратен
15.02.2020 Безотговорно замърсяване на речното корито! получил отговор
24.01.2020 Нерегламентирано сметище изпратен
10.01.2020 Задушлив дим получил отговор
10.01.2020 Гъст и черен пушек от комин получил отговор
20.11.2019 Горене на боклуци получил отговор
24.10.2019 Състояние на язовирна кула получил отговор
07.04.2020
Хубав ден! --- Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
18.03.2020
Хубав ден! --- Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
31.01.2020
Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
20.01.2020
Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
27.11.2019
Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 > mail: riosv@riew-sofia.org
08.11.2019
Уважаеми госпожи и господа, Сигналът е изпратен по компетентност на ГД ,,Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях'' към ДАМТН. --- Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
1 - 7 от 7