Сигнализиране

Регионална инспекция по околната среда и водите - София

гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10
ИЗПРАТИ СИГНАЛ
тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62
зелен тел. 02/856 51 52

Време за обработка на сигнал в институцията:

Дата Дата Дата
1 - 4 от 4
10.01.2020 Задушлив дим получил отговор
10.01.2020 Гъст и черен пушек от комин получил отговор
20.11.2019 Горене на боклуци получил отговор
24.10.2019 Състояние на язовирна кула получил отговор
20.01.2020
Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
27.11.2019
Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 > mail: riosv@riew-sofia.org
08.11.2019
Уважаеми госпожи и господа, Сигналът е изпратен по компетентност на ГД ,,Надзор на язовирните стени и съоръженията към тях'' към ДАМТН. --- Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
1 - 4 от 4