Сигнал № 0001553 / 03.04.2020
Статус: получил отговор

Задръстено речно корито

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
Речното корито на реката между кв. Младост 1 и Дървеница има нужда от окастряне на храстите и почистване от множеството боклук. Пространството около реката се е превърнало в малка джунгла.
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:169520RE-NC
Последователи: 0
Статус: получил отговор
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
07.04.2020
Регионална инспекция по околната среда и водите - София
Постъпил сигнал в РИОСВ - София
Хубав ден! --- Регионална инспекция по околната среда и водите - София гр. София, бул. "Цар Борис III" № 136, ет. 10 тел. 02/940 64 98; факс: 02/955 93 62 зелен тел. 02/856 51 52 email: riosv@riew-sofia.org
16.04.2020
Столична община - Район "Младост"
Писмо с изх. № към РМЛ20-ДИ04-123-(1)/ 16. 04. 20 г.
Приложено, предоставяме Ви писмо с изх. № към РМЛ20-ДИ04-123-(1)/ 16. 04. 20 г. на кмета на СО-район "Младост" за Ваше сведение. С уважение, инж. Ел. Петрова-гл. експерт в отдел "Екология"
Коментари
Няма коментари