Сигнал № 0000945 / 12.06.2019
Статус: изпратен

липса на водоподаване 3 дни

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
с.Съдиево,община Айтос,област Бургас
Село Съдиево е без вода от 10.06.2019 г. около обяд.
При подаден сигнал , лично от мен по националния телефон, ми отговориха, че дори не знаят( около 18 часа).
До момента вече трети ден нищо не се случва, независимо че вече знаят.
За съжаление няма как да се обърнем към друг доставчик за по-качествена услуга, но настояваме да се отстранят причините за това и да подобрят качеството на услугите си , в съответствие с Общите условия за предоставяне на ВиК услуги , поместени на сайта на ВиК
Прикачени файлове
Няма прикачени файлове.
Детайли
Код на сигнала : SN:227274VJ-NC
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
12.06.2019
vesa_jekova
липса на водоподаване 3 дни - копирам отговор на Жалбата ми към ВиК
Уважаема, г-жо Жекова,Във връзка с получения от Вас имейл и за да бъде разгледана молбата Ви е необходимо, съгласно Общите условия чл. 57 одобрени от КЕВР, същата да бъде сканирана подписана от Вас или от упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно или внесено в деловодството на Дружеството на адрес: гр. Бургас, кв. „Победа” Ул. „Ген. Владимир Вазов” № 3, или изпратено по пощата, или доставено с куриер на цитирания по горе адрес.С уважение,И. Стоянова

„ВиК“ ЕАД, гр. Бургас

тел.: 056/871 440

Без име

Коментари
Няма коментари