Сигнал № 0000879 / 15.05.2019
Статус: изпратен

Неспазване на пътни знаци

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ
На ул. Георг Вашингтон в частта между ул. Трапезица и ул. Пиротска, улицата е сигнализирана, че влизането и паркирането на МПС са забранени. Независимо от това и в двете посоки непрекъснато се движат автомобили, спират пред офис на политическа партия, зареждат ресторант Сердика, функционир платен паркигн за МПС.
Въпросът е къде е ролята на ПП КАТ и респективно Столична община?
Прикачени файлове
Детайли
Код на сигнала : SN:980110TG-NC
Насочен към: Столична община
Последователи: 0
Статус: изпратен
НПО - желаещи да съдействат: Няма
Съдействащи НПО: Няма
Отговори
Няма отговори
Коментари
Няма коментари